Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 22 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

5776

791

Có đáp án


Bạn đang xem: Tổng hợp đề thi đại học môn hóa các năm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 21 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

2151

427

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 20 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

1489

308

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 19 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

1629

299

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 18 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

1298

193

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 17 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

834

131

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 16 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

438

64

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 15 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

996

120

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 14 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

464

60

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 13 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

413

45

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 12 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

426

74

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 11 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

534

50

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 10 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

431

81

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 9 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

390

37

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 8 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

305

34

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 7 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

453

24

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 6 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

488

61

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 5 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

342

41

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 4 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

391

44

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 3 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

367

112

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 2 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

885

255

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Cửa Tùng - Quảng Trị năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quảng Trị

170

10

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Trường THPT Vĩnh Lĩnh - Quảng Trị năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quảng Trị

120

45

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Vĩnh Linh - Quảng Trị năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Quảng Trị

221

21

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Khánh Hòa

132

9

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Bắc Giang năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Bắc Giang

230

29

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Bắc Ninh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Bắc Ninh

147

19

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc năm 2022-2023 - Đề 2 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Vĩnh Phúc

197

5

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

TP.Hồ Chí Minh

404

21

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Nam Định

222

20

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Sơn Tây - Hà Nội năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hà Nội

311

33

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Quảng Bình

220

62

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Thái Bình

274

7

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Trần Thị Dung - Thái Bình năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Thái Bình

199

5

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Sơn La năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Sơn La

87

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Vĩnh Phúc

185

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Hà Tĩnh năm 2022-2023 - Đề 2 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hà Tĩnh

115

7

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Hà Tĩnh năm 2022-2023 - Đề 1 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hà Tĩnh

123

5

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Hưng Yên năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hưng Yên

127

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Liên trường Nghệ An - Nghệ An năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Nghệ An

90

7

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Hùng Vương - Bình Phước năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Bình Phước

73

18

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Quang Trung - Hải Dương năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hải Dương

57

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT TP Nam Định - Nam Định năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Nam Định

212

11

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Lạng Sơn năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Lạng Sơn

192

1

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hải Phòng

100

4

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An năm 2022-2023 - Đề 2 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Nghệ An

638

76

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc năm 2022-2023 - Đề 1 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Vĩnh Phúc

103

2

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Quốc Oai - Hà Nội năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hà Nội

457

24

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Chuyên năng khiếu - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

TP.Hồ Chí Minh

86

9

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Kiến An - Hải Phòng năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hải Phòng

60

6

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hòa Bình

102

1

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Tuyên Quang năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Tuyên Quang

80

2

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An năm 2022-2023 - Đề 1 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Nghệ An

376

25

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Phúc Trạch - Hà Tĩnh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hà Tĩnh

68

2

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Vĩnh Phúc

116

4

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Liên trường THPT - Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Vĩnh Phúc

122

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Phú Thọ năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Phú Thọ

131

7

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hà Tĩnh

58

6

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Quảng Ninh

104

4

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Bà Rịa - Vũng Tàu

184

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Thừa Thiên Huế năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Thừa Thiên Huế

138

6

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM TTGDTX HUYỆN THUẬN THÀNH - Bắc Ninh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Bắc Ninh

151

1

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT HÀN THUYÊN - Bắc Ninh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Bắc Ninh

63

4

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT QUẾ VÕ 2 - Bắc Ninh năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Bắc Ninh

70

4

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Đoàn Thị Điểm - Hà Nội năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Hà Nội

459

37

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Chu Văn An - Thái Nguyên năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Thái Nguyên

61

13

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Yên Định 2 - Thanh Hóa năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Thanh Hóa

77

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Hải Phòng năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Hải Phòng

65

16

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM TTGDTX HUYỆN THUẬN THÀNH - Bắc Ninh năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Bắc Ninh

105

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT HỒNG LĨNH - Hà Tĩnh năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Hà Tĩnh

66

5

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT CHUYÊN LAM SƠN - Thanh Hóa năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Thanh Hóa

96

9

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Kim Sơn A - Ninh Bình năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Ninh Bình

78

2

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Phú Thọ năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Phú Thọ

63

4

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Chuyên Hùng Vương - Nghệ An năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Nghệ An

96

9

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Quảng Nam năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quảng Nam

116

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Bắc Ninh năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Bắc Ninh

61

3

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Chuyên Đại học KHTN Hà Nội - Hà Nội năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Hà Nội

70

10

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - năm 2023-2024 - Đề 1 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Quốc gia

184

19

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Lê Văn Thịnh - Bắc Ninh năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Bắc Ninh

70

2

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Nguyễn Khuyến - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

TP.Hồ Chí Minh

132

4

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT NGÔ GIA TỰ - Hải Phòng năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hải Phòng

48

2

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ - Bắc Ninh năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Bắc Ninh

71

5

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Ninh Giang - Hải Dương năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Hải Dương

51

4

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Ngô Gia Tự - Hà Nội năm 2022-2023 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2022

Hà Nội

143

7

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - THPT Ngô Gia Tự - Đắk Lắk năm 2023-2024 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Đắk Lắk

68

10

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Nghệ An năm 2023-2024 - Đề 2 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Nghệ An

137

28

Có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học - Nghệ An năm 2023-2024 - Đề 1 (Có đáp án)

Hóa Học

Lớp 12

2023

Nghệ An

229

36

Có đáp án
Liên kết · Hỏi đáp bài tập· Giải bài tập SGK· Cẩm nang· Đề ôn luyện· Điều khoản & chính sách· Sitemap· Liên hệ
Không ít 2k3 đang có chung một "nỗi ám ảnh", đó chínhlàmôn Hóa học. Đây là một trong 3 môn học thành phần nằm trong bài thi
Khoa học tự nhiên (KHTN) - 1 trong 2 bài thithí sinh được tự chọn dự thiđểlấy điểm xét tốt nghiệp THPT. Cạnh đó, các bạncũng có thể dùng điểm riêng biệt của môn Hóa học để đăng ký xét tuyển đại học vào ngành học mình yêu thích tại các trường đại học.Để thêm nguồn tham khảo ôn tập cho kỳ thi sắp tới, góp phần giảm lo lắng về môn học khá "khó nhằn" này,các bạn thí sinh có thể xem lại đề thi và đáp án môn Hóa học kỳ thi THPT những năm gần đây.
*Xem thêm: Nữ Sư Tử Và Nam Thiên Bình Và Nữ Sư Tử, Chàng Thiên Bình Và Nàng Sư Tử Có Hợp Nhau Không

Năm 2017, thí sinh dự thi THPT quốc gia theo phương thức mới với 5 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên và bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong đó, Hóa học là môn thi thuộc tổ hợp môn KHTN. Khi đăng ký thi THPT, thí sinh chỉ cần chọn bài thi tổ hợp môn KHTN chứ không chọn riêng môn Hóa học.Với đề thi THPT Quốc gia năm 2017, môn Hóa học nội dung nằm trong chương trình lớp 12. Trong đề thi có các câu hỏi ở nhiều mức độ từ cơ bản đến những câu hỏi phân hóa kết quả. Chi tiết về đề thi và đáp án thí sinh có thể tham khảo tại đây.>> Đề thi và đáp án môn Hóa học năm 2017Năm 2018, nội dung thi THPT Quốc gia ở các môn có sự bổ sung thêm kiến thức lớp 11. Vì thế, đề thi môn Hóa học cũng như các môn khác trong tổ hợp KHTN cũng sẽ có những cập nhật thêm phần nội dung kiến thức này. Các bạn thí sinh có thể tham khảo thông tin sau đây.>> Đề thi và đáp án môn Hóa học năm 2018Năm 2019, 2020 quy chế kỳ thi THPTlại tiếp tục có sự thay đổi. Theo đó, nội dung bài thi môn Hóa học sẽ bao gồm cả kiến thức lớp 10, lớp 11, lớp 12, tuy nhiên nội dung chủ yếu tập trung vào kiến thức lớp 12. Vì thế, các thí sinh cũng nên tham khảo kĩ nội dung đề thi và đáp án của năm này. Đặc biệt, kỳ thi 2020,thí sinh chỉ được chọn thi 1 bài thi tổ hợp, không thi cả 2 bài thi.>> Đề thi và đáp án môn Hóa học năm 2019>> Đề thi và đáp án môn Hóa học năm 2020Hóa học là một trong ba môn thi bắt buộc trong bài thi tổ hợp KHTN. Khi đăng ký tổ hợp môn này, thí sinh phải làm bài ở cả 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Thí sinh có thể dùng điểm của từng môn thành phần để đăng ký xét tuyển đại học vào các trường có tổ hợp môn xét tuyển tương ứng.Hy vọng với những thông tin về đề thi và đáp án môn Hóa học những năm gần đây sẽ giúp ích cho các bạn thí sinh trong quá trình ôn tập nước rút này. Chúc các sĩ tử 2k3thật nhiều sức khỏe, bình tĩnh và tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT thật tốt và trúng tuyển vào ngành học mà mình yêu thích.