C&#x
F3; &#x
ED;t nhất 2000 người tại nhiều th&#x
E0;nh phố kh&#x
E1;c nhau tr&#x
EA;n to&#x
E0;n thế giới như Los Angeles, Berlin, Sao Paulo,Tehran, Bắc Kinh, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, New Dehli, Moscow... C&#x
F9;ng mơ về một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; ẩn m&#x
E0; ở ngo&#x
E0;i đời họ chưa từng gặp mặt bao giờ.

Bạn đang xem: Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn tập 1

giac-mo

"Anh ta" đưa ra những lời khuy&#x
EA;n về mọi điều trong cuộc sống đến họ. Tần suất về giấc mơ ấy t&#x
ED;nh đến h&#x
E0;ng chục lần, đến nỗi họ c&#x
F3; thể ph&#x
E1;c họa lại khu&#x
F4;n mặt ấy.


Khu&#x
F4;n mặt b&#x
ED; hiểm vào giấc mơ

Th&#x
E1;ng 1/2006, tại New York, lúc một nữ bệnh nh&#x
E2;n kể với b&#x
E1;c sĩ t&#x
E2;m l&#x
FD; của m&#x
EC;nh rằng c&#x
F3; một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng thường xuy&#x
EA;n xuất hiện vào giấc mơ của c&#x
F4;. "Anh ta" đưa ra những lời khuy&#x
EA;n về mọi điều trong cuộc sống cho c&#x
F4;. "Anh ta" khuy&#x
EA;n c&#x
F4; phải biết vượt l&#x
EA;n ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh, vượt l&#x
EA;n nỗi sợ h&#x
E3;i, đối diện v&#x
E0; chiến thắng định mệnh, tinh thần thoải m&#x
E1;i, biết y&#x
EA;u thương mọi người v&#x
E0; tận hưởng những g&#x
EC; m&#x
EC;nh c&#x
F3;...Đặc biệt, "anh ta" khuy&#x
EA;n c&#x
F4; rất chi tiết c&#x
E1;c th&#x
F4;ng tin hữu &#x
ED;ch li&#x
EA;n quan lại đến căn bệnh tiểu đường của c&#x
F4;. "Anh ta" giống như một b&#x
E1;c sỹ thực thụ.

Tất cả khiến c&#x
F4; v&#x
F4; c&#x
F9;ng ngạc nhi&#x
EA;n. Kỳ lạ thay, c&#x
F4; mơ về "anh ta" kh&#x
F4;ng phải một, hai lần m&#x
E0; tới h&#x
E0;ng chục lần, cứ lặp đi lặp lại với những lời khuy&#x
EA;n tr&#x
F9;ng kh&#x
ED;t nhau. Tuy nhi&#x
EA;n, c&#x
F4; mang lại biết, c&#x
F4; chưa bao giờ gặp người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng n&#x
E0;y một lần n&#x
E0;o vào cuộc sống cả v&#x
E0; tỏ ra kh&#x
E1; sợ h&#x
E3;i. Tần suất về giấc mơ kỳ lạ ấy khiến c&#x
F4; nhớ như in khu&#x
F4;n mặt ấy. Sau đ&#x
F3; c&#x
F4; ngồi vẽ lại ch&#x
E2;n dung người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; hiểm n&#x
E0;y.

Chỉ v&#x
E0;i ng&#x
E0;y sau, lúc một bệnh nh&#x
E2;n kh&#x
E1;c đến kh&#x
E1;m bệnh, &#x
F4;ng ta v&#x
F4; t&#x
EC;nh nh&#x
EC;n thấy bức ch&#x
E2;n dung đặt tr&#x
EA;n b&#x
E0;n, &#x
F4;ng đ&#x
E3; v&#x
F4; c&#x
F9;ng ngạc nhi&#x
EA;n bởi người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng xuất hiện trong bức ch&#x
E2;n dung cơ cũng đ&#x
E3; nhiều lần "viếng thăm" v&#x
E0;o giấc mơ của &#x
F4;ng. Sau sự việc b&#x
ED; ẩn tr&#x
F9;ng lặp n&#x
E0;y, vị b&#x
E1;c sĩ đ&#x
E3; quyết định gửi tấm ch&#x
E2;n dung mang đến một số đồng nghiệp của m&#x
EC;nh để điều tra vụ việc. V&#x
E0; thật bất ngờ, chỉ trong v&#x
F2;ng một th&#x
E1;ng, 4 bệnh nh&#x
E2;n kh&#x
E1;c mang lại biết, họ cũng gặp người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng n&#x
E0;y khi đang ch&#x
EC;m trong giấc ngủ. Lúc vừa giơ tấm ch&#x
E2;n dung ra, tất cả 4 người đều rất bất ngờ v&#x
E0; nhận ra ngay lập tức khu&#x
F4;n mặt của người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; hiểm.

T&#x
ED;nh từ th&#x
E1;ng 1/2006 mang đến đến ni đ&#x
E3; c&#x
F3; &#x
ED;t nhất khoảng 2000 người thừa nhận, người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng trong bức ch&#x
E2;n dung cơ li&#x
EA;n tục xuất hiện trong c&#x
E1;c giấc mơ của họ. Một điều kỳ lạ, tất cả trong số những người n&#x
E0;y đều đến từ nhiều th&#x
E0;nh phố kh&#x
E1;c nhau ở khắp mọi nơi tr&#x
EA;n thế giới như: Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tehran, Bắc Kinh, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, New Dehli, Moskow... Kh&#x
F4;ng ai trong số họ c&#x
F3; bất kỳ một mối quan liêu hệ n&#x
E0;o. Họ đều nhận ra tức thì lập tức khu&#x
F4;n mặt của người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng khi vừa coi bức ch&#x
E2;n dung. Đ&#x
E3; c&#x
F3; rất nhiều cuộc điều tra, t&#x
EC;m kiếm những người c&#x
F3; khu&#x
F4;n mặt tương tự như người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; hiểm n&#x
E0;y, nhưng đến ni vẫn chưa một ai c&#x
F3; khu&#x
F4;n mặt như vậy.

Theo bức ch&#x
E2;n dung m&#x
E0; nữ bệnh nh&#x
E2;n vẽ lại, người ta đến rằng người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng trong giấc mơ của 2000 người c&#x
F3; thể l&#x
E0; Nicolas Cage - một nh&#x
E0; văn v&#x
E0; gi&#x
E1;o sư người Mỹ gốc Italia đ&#x
E3; d&#x
E0;nh được giải Academy mang đến diễn vi&#x
EA;n xuất sắc nhất cho vai diễn của anh trong phim Leaving Las Vegas (1995). Lord of War (Ch&#x
FA;a tể chiến tranh) v&#x
E0; phim The Weather Man (Hạnh ph&#x
FA;c ước ao manh). Hoặc c&#x
F3; thể l&#x
E0; Dennis Ray Steckler một nh&#x
E0; sản xuất, đạo diễn, bi&#x
EA;n kịch v&#x
E0; diễn vi&#x
EA;n nổi tiếng người Mỹ.

C&#x
E1;c nh&#x
E0; khoa học cũng... Lơ mơ

Giấc mơ thường xuy&#x
EA;n xuất hiện vào giấc ngủ của mọi người. C&#x
F3; những giấc mơ về điềm gở, tai họa, lại c&#x
F3; những giấc mơ b&#x
E1;o trước về bệnh tật. Đ&#x
E3; c&#x
F3; rất nhiều nh&#x
E0; khoa học c&#x
F9;ng biết bao m&#x
E1;y m&#x
F3;c hiện đại chỉ để tập trung kh&#x
E1;m ph&#x
E1; b&#x
ED; ẩn của mộng mị, nhiều giả thuyết đ&#x
E3; được n&#x
EA;u về &#x
FD; nghĩa v&#x
E0; mục đ&#x
ED;ch sinh học của giấc mơ, tuy nhi&#x
EA;n tất cả vẫn c&#x
F2;n kh&#x
E1; mơ hồ như ch&#x
ED;nh bản chất của đối tượng cần giải quyết. V&#x
E0; điều kỳ lạ trong những giấc mơ vẫn khiến kh&#x
F4;ng &#x
ED;t người của cuộc sống thật phải trăn trở, suy nghĩ...

C&#x
F3; &#x
FD; kiến giải th&#x
ED;ch rằng, giấc mơ đ&#x
F4;i lúc n&#x
F3;i đ&#x
FA;ng về tương lai l&#x
E0; vị n&#x
E3;o bộ đ&#x
E3; hầu như quen thuộc với việc l&#x
E0;m thường ng&#x
E0;y của ch&#x
FA;ng ta. Đ&#x
F4;i l&#x
FA;c, giấc mơ lại l&#x
E0; những h&#x
EC;nh ảnh bạn đ&#x
E3; nh&#x
EC;n thấy trong đời thực hay bởi suy nghĩ về n&#x
F3; qu&#x
E1; nhiều m&#x
E0; tạo th&#x
E0;nh.

Trường hợp nhiều người mơ thấy người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng lạ mặt ở tr&#x
EA;n l&#x
E0; một v&#x
ED; dụ. Bởi v&#x
EC; họ kh&#x
F4;ng hề nh&#x
EC;n thấy khu&#x
F4;n mặt của người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng đ&#x
F3; trong mơ, họ chỉ mơ hồ tưởng tượng lại một khu&#x
F4;n mặt n&#x
E0;o đ&#x
F3; bắt gặp ngo&#x
E0;i đường rồi m&#x
F4; tả th&#x
E0;nh người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; ẩn đ&#x
F3;. Nhiều người kh&#x
E1;c cũng thế, lúc họ nh&#x
EC;n thấy bức h&#x
EC;nh th&#x
EC; tức thì lập tức n&#x
E3;o bộ sẽ gh&#x
E9;p khu&#x
F4;n mặt trong bức h&#x
EC;nh v&#x
E0;o người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; ẩn trong giấc mơ v&#x
E0; ngộ nhận. Đ&#x
F3; l&#x
E0; l&#x
FD; bởi tại sao c&#x
F3; nhiều người nh&#x
EC;n thấy c&#x
F9;ng một khu&#x
F4;n mặt v&#x
E0; dựa v&#x
E0;o khu&#x
F4;n mặt đ&#x
F3; n&#x
E3;o bộ lạ g&#x
E1;n gh&#x
E9;p người trong giấc mơ l&#x
E0; nam hay nữ .

Một số &#x
FD; kiến kh&#x
E1;c lại viết rằng, đằng sau h&#x
EC;nh ảnh người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; hiểm l&#x
E0; một &#x
E2;m mưu hoặc một kế hoạch n&#x
E0;o đ&#x
F3; của một tập đo&#x
E0;n lớn, c&#x
F3; thể họ muốn thử nghiệm một th&#x
ED; nghiệm mới m&#x
E0; họ đ&#x
E3; nghi&#x
EA;n cứu ra.

Người ta vẫn chỉ c&#x
F3; thể "bẻ g&#x
E3;y" những l&#x
FD; luận thiếu cơ sở, nhưng vẫn chưa c&#x
F3; một c&#x
E2;u trả lời thỏa đ&#x
E1;ng mang lại giấc mơ tầm thường về một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; ẩn của 2 nghìn người kh&#x
E1;c nhau. Khu&#x
F4;n mặt người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng b&#x
ED; ẩn cho đến nay vẫn c&#x
F2;n l&#x
E0; một dấu hỏi lớn chưa c&#x
F3; lời giải đ&#x
E1;p.

Xem thêm: Sổ tay luật sư - dictionnaire annamite

Vì vì sao bảo trì, Neta
Books tạm ngưng vận động bán hàng. Trong thời gian này Quý khách hoàn toàn có thể tham khảo thông tin sách vàđể lại tin tức nếu tất cả nhu cầu. Neta
Books đang sớm contact khi chuyển động trở lại bình thường. Chân tình cảm ơn!


*Giới thiệu sách túng thiếu Ẩn sống thọ Là túng Ẩn - Tập 1

Bộ sách “Bí ẩn tồn tại là túng bấn ẩn” bao gồm 6 tập đã đưa các bạn tới những câu chuyện kỳ bí của vậy giới. Đây đó là bộ sách dành riêng cho bạn, những người dân ưa xiêu bạt và đi khám phá, những người yêu thích cùng say mê khoa học. Hãy tìm kiếm đọc bộ sách này bởi biết đâu chính các bạn sẽ là người tìm ra giải đáp cho gần như “bí ẩn sống thọ là bí ẩn” đấy thì sao.

“Bí Ẩn mãi mãi Là túng thiếu Ẩn - Tập 1” với những câu chuyện ớn xương về những sinh đồ dùng kỳ bí, đĩa bay UFO, biểu thị của bạn ngoài hành tinh, khả năng kỳ diệu của cơ thể người và các vật thể xuất hiện thêm “khác thường” về khía cạnh thời gian… cùng phần nhiều tấm hình ảnh “bằng chứng” siêu thực (thật ra bạn ta còn đang tạo ra tranh cãi về độ thật mang của mấy tấm hình này). Vậy còn bạn, tất cả tin vào đầy đủ “bí ẩn” này không?


Sách túng Ẩn mãi mãi Là túng bấn Ẩn - Tập 1 vày Nhiều người sáng tác thực hiện, tất cả bán tại nhà sách online Neta
Books với chiết khấu Bao sách miễn chi phí và gian hàng Neta
Books tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn mức giá và khuyến mãi Bookmark

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỘC GIẢ

Hãy reviews Bí Ẩn lâu dài Là túng Ẩn - Tập 1 để giúp những người hâm mộ khác chắt lọc được cuốn sách tương xứng nhất!
Những thắc mắc Tò Mò và Giải Đáp thú vị Về Thời Tiết

Philip Steele, Mike Moran

54.000 ₫

60.000 ₫ -10%

0 dấn xét


Những câu hỏi Tò Mò và Giải Đáp độc đáo Về Thực Vật

Camilla de la Bédoyère, Tim Budgen

54.000 ₫

60.000 ₫ -10%

0 nhận xét


Những thắc mắc Tò Mò và Giải Đáp thú vị Về Rừng Mưa

Anne Rooney, Mike Moran

54.000 ₫

60.000 ₫ -10%

0 dấn xét


Những thắc mắc Tò Mò với Giải Đáp độc đáo Về mặt Trăng

Anne Rooney, Ana Gomez

54.000 ₫

60.000 ₫ -10%

0 dấn xét


100 trường đoản cú Đầu Đời Của bé bỏng - Đồ Vật với Rau trái (Bìa Cứng)

Hiếu Minh, Tịnh Lâm

76.500 ₫

85.000 ₫ -10%

0 dìm xét


100 từ bỏ Đầu Đời Của nhỏ xíu - con vật (Bìa Cứng)

Hiếu Minh, Tịnh Lâm

76.500 ₫

85.000 ₫ -10%

0 thừa nhận xét


100 tự Đầu Đời Của bé nhỏ - Gia Đình thân thương (Bìa Cứng)

Hiếu Minh, Tịnh Lâm

76.500 ₫

85.000 ₫ -10%

0 nhấn xét


Nhà công nghệ Nhí - Trái Đất Của bọn họ - Nước, ko Khí và Sự sinh sống Trong Sinh Quyển

Th
S. Stacy W.Kish

81.000 ₫

90.000 ₫ -10%

0 dìm xét


Nhà công nghệ Nhí - tò mò Địa chất - Đá, khoáng chất Và phương diện Đất dưới Chân Ta

Meghan Vestal

81.000 ₫

90.000 ₫ -10%

0 dấn xét


Phương Ngữ Việt Nam: Từ vườn cửa Đến nông trại - từ bỏ Vựng đa dạng Cho Bé

Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn

40.000 ₫ -100%

0 nhận xét


Phương Ngữ Việt Nam: Từ đơn vị Ra Ngõ - từ bỏ Vựng nhiều chủng loại Cho Bé

Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn