Thế giới của Minecraft rộng lớn và có không ít điều nhằm khám phá. Các bạn đã trải sang một hành trình trong trò chơi và hy vọng đi cho tới một mức độ cao hơn? chúng ta hãy cùng cho với Bàn Phù phép (Enchantment Table) giúp cho bạn sử dụng phép màu trong Minecraft.

Bạn đang xem: Cách làm bàn phù phép trong minecraft

VNNY_032941651.png" alt="*">