Hú rúc dia dia, đó là một kỉ lục coi phim của tớ. Coi trong một ngày đã xong. Tại bao gồm chín bộ phim truyện à