Tính thuế TNCN là một công việc khá phức tạp của kế toán tiền lương. Trong bài viết dưới đây Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu file Excel tính thuế thu nhập cá nhân cực chính xác. File Excel tính thuế thu nhập cá nhân 2023 từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú ký lao hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

Bạn đang xem: File excel tính thuế thu nhập cá nhân 2018


Chỉ với vài thao tác đơn giản các bạn đã có thể tính được số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hoặc kiểm tra xem mình có phải nộp thuế hay không. Qua File Excel tính thuế thu nhập cá nhân 2023 này giúp cho các bạn kế toán, nhân sự tính tiền thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng, chính xác nhất. Vậy sau đây là nội dung chi tiết File Excel tính thuế thu nhập cá nhân và các bước tính, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.


1. File Excel tính thuế thu nhập cá nhân

a. Cách sử dụng File Excel tính thuế TNCN

Chỉ cần nhập thu nhập tính thuế hàng tháng tại ô A3 (màu vàng) và số người phụ thuộc tại ô B3 (màu xanh) thì sẽ ra số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng tại ô C3 (màu hồng).

- Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế TNCN, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế TNCN (nhưng chưa trừ khoản giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc).


Thu nhập chịu thuế = Thu nhập tháng - Bảo hiểm bắt buộc - Giảm trừ bản thân - Giảm trừ người phụ thuộc.

Mức giảm trừ gia cảnh mới này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2022. Tức các tháng của năm 2022 mà người lao động đã tạm nộp theo mức cũ sẽ được xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022.

b. Cách xác định Thu nhập tính thuế hàng tháng

Ví dụ: Đối với trường hợp tiền lương, thưởng anh Văn Toàn nhận trong tháng 01/2023 (gồm tiền lương tháng 12/2022, và tiền thưởng Tết Dương lịch 2023), thì thu nhập tính thuế trong tháng được xác định như sau:


- Lương theo ngày công: 16.000.000 đồng.

- Tiền thưởng: 5.000.000 đồng.

- Anh Văn Toàn đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trên mức lương 16.000.000 đồng; do đó, anh Văn Toàn trích tiền đóng bảo hiểm từ lương là: 1.680.000 đồng.

Như vậy, thu nhập tính thuế tại ô A3 (màu vàng) = 16.000.000 + 5.000.000 - 1.680.000 = 19.320.000 đồng.

2. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

Phương pháp lũy tiến từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1Đến 60Đến 055
2Trên 60 đến 120Trên 05 đến 1010
3Trên 120 đến 216Trên 10 đến 1815
4Trên 216 đến 384Trên 18 đến 3220
5Trên 384 đến 624Trên 32 đến 5225
6Trên 624 đến 960Trên 52 đến 8030
7Trên 960Trên 8035

Người nộp thuế cần tính được thu nhập tính thuế, sau đó nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thuế đó (tính từng bậc thuế riêng).

Để biết số thuế phải nộp chỉ cần cộng số thuế phải nộp của từng bậc thuế.

Phương pháp tính thuế rút gọn

Để nhanh chóng thì người nộp thuế nên áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Bậc thuế

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 05 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 05 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85


3. Ví dụ tính thuế thu nhập cá nhân

Ông H có thu nhập từ tiền lương trong tháng 10/2021 là 50 triệu đồng. Ông H phải nộp 10,5% bảo hiểm bắt buộc. Ông H có 02 người phụ thuộc, trong tháng Ông H không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được tính như sau:

Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của Ông H là 50 triệu đồng.

Bước 2: Tính các khoản giảm trừ

Ông H được giảm trừ các khoản sau:

- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 11 triệu đồng.

- Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc là: 4,4 × 2 = 8,8 triệu đồng.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 50 triệu đồng × (8% + 1,5% + 1%) = 5.25 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 11 + 8,8 + 5,25 = 25,05 triệu đồng

Bước 3: Tính thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế của Ông H là: 50 - 25,05 = 24,95 triệu đồng

Bước 4: Tính số thuế thu nhập phải nộp

Tính số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:

Thu nhập tính thuế trong tháng 24,95 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

24,95 × 20% - 1,65 = 3,34 triệu đồng.

Như vậy, số thuế Ông H tạm nộp đối với thu nhập nhận được trong tháng 10/2021 là 3,34 triệu đồng.

4. Bảng tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET

Lương NET là lương thuần, lương sau thuế hay còn gọi là thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN, BHXH, BHYT… Vì vậy, trước khi tính thuế TNCN theo lương NET cần phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi Phụ lục 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

STTThu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ)Thu nhập tính thuế
1Đến 4,75 triệu đồng (trđ)TNQĐ/0,95
2Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ(TNQĐ – 0,25 trđ)/0,9
3Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7Trên 61,85 trđ(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Cách đơn giản nhất để tính được số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hoặc kiểm tra xem mình có phải nộp thuế hay không thì chỉ cần tải file excel tính thuế thu nhập cá nhân của Luat
Vietnam và điền thông tin về thu nhập.

1. File excel tính thuế thu nhập cá nhân 2. Diễn giải cách tính thuế thu nhập cá nhân 2.1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân 2.2. Các bước tính thuế thu nhập cá nhân 3. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân 3.1. Phương pháp lũy tiến từng phần 3.2. Phương pháp tính thuế rút gọn

1. File excel tính thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Nhập tổng thu nhập
Tổng thu nhập gồm lương tháng, thưởng và các khoản phụ cấp, trợ cấp (đã trừ bảo hiểm bắt buộc 10,5%).Bước 2: Nhập số người phụ thuộc (nếu có)Bước 3: Nhận kết quả.
*
Giao diện file excel tính thuế thu nhập cá nhân (Ảnh chụp từ file excel tính thuế)

2. Diễn giải cách tính thuế thu nhập cá nhân

2.1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo công thức sau:Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (công thức 1)Để tính được số thuế phải nộp cần biết thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:- Thu nhập tính thuế được tính như sau:Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ (công thức 2)Thu nhập chịu thuế được tính như sau:Thu nhập chịu thuế - Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế (công thức 3)- Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần gồm 07 bậc thuế, cụ thể:Bậc 1: 5%Bậc 2: 10%Bậc 3: 15%Bậc 4: 20%Bậc 5: 25%Bậc 6: 30%Bậc 7: 35%

2.2. Các bước tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào công thức trên, người nộp thuế tính tuần tự các bước sau để có số thuế phải nộp
Bước 1Tính tổng thu nhập chịu thuếBước 2: Tính các khoản được miễnBước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức 3Bước 4: Tính các khoản được giảm trừBước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức 2Bước 6: Tính số thuế phải nộp theo công thức 1.

3. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

3.1. Phương pháp lũy tiến từng phần

Bậc thuếPhần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất (%)1Đến 60Đến 0552Trên 60 đến 120Trên 05 đến 10103Trên 120 đến 216Trên 10 đến 18154Trên 216 đến 384Trên 18 đến 32205Trên 384 đến 624Trên 32 đến 52256Trên 624 đến 960Trên 52 đến 80307Trên 960Trên 8035
Người nộp thuế cần tính được thu nhập tính thuế, sau đó nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thuế đó (tính từng bậc thuế riêng).Để biết số thuế phải nộp chỉ cần cộng số thuế phải nộp của từng bậc thuế.

3.2. Phương pháp tính thuế rút gọn

Để nhanh chóng thì người nộp thuế nên áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:Bậc thuếThu nhập tính thuế/tháng
Thuế suất
Tính số thuế phải nộp
Cách 1Cách 21Đến 05 triệu đồng (trđ)5%0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)5% TNTT2Trên 05 trđ đến 10 trđ10%0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ10% TNTT - 0,25 trđ3Trên 10 trđ đến 18 trđ15%0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ15% TNTT - 0,75 trđ4Trên 18 trđ đến 32 trđ20%1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ20% TNTT - 1,65 trđ5Trên 32 trđ đến 52 trđ25%4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ25% TNTT - 3,25 trđ6Trên 52 trđ đến 80 trđ30%9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ30 % TNTT - 5,85 trđ7Trên 80 trđ35%18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ35% TNTT - 9,85 
Ví dụÔng H có thu nhập từ tiền lương trong tháng 10/2021 là 50 triệu đồng. Ông H phải nộp 10,5% bảo hiểm bắt buộc. Ông H có 02 người phụ thuộc, trong tháng Ông H không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được tính như sau:Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuếThu nhập chịu thuế của Ông H là 50 triệu đồng.

Xem thêm: Cách Kiếm Thủy Tinh Moonlight Trong Bang Bang Bang Bang Bang, Webgame Bang Bang

Bước 2: Tính các khoản giảm trừ
Ông H được giảm trừ các khoản sau:- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 11 triệu đồng.- Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc là: 4,4 × 2 = 8,8 triệu đồng.- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 50 triệu đồng × (8% + 1,5% + 1%) = 5.25 triệu đồng
Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 11 + 8,8 + 5,25 = 25,05 triệu đồngBước 3Tính thu nhập tính thuếThu nhập tính thuế của Ông H là: 50 - 25,05 = 24,95 triệu đồngBước 4: Tính số thuế thu nhập phải nộp
Tính số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:
Thu nhập tính thuế trong tháng 24,95 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:24,95 × 20% - 1,65 = 3,34 triệu đồng.Như vậy, số thuế Ông H tạm nộp đối với thu nhập nhận được trong tháng 10/2021 là 3,34 triệu đồng.Trên đây là file excel tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú ký lao hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Để hiểu rõ hơn về thuế thu nhập cá nhân bạn có thể gọi ngay đến số 1900.6192, các chuyên gia pháp lý của Luat
Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi nhận lương gross4 khoản tiền thưởng không tính thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập chịu thuế là gì? Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN 2023Thuế TNCN với người nước ngoài: Mức lương phải nộp và cách tính
Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2023 từ tiền lương, tiền công