report kết quả nghiên cứu. - Dạyhọc nêu vấn đề: là sự việc tổ chức quá trình dạyhọc bao gồm việc tạ 123 20,000 5,000
report kết trái nghiên cứu. - Dạyhọc nêu vấn đề: là sự việc tổ chức quy trình dạyhọc bao hàm việc tạ 123 20,000 5,000
VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP VỀ GIẢN ĐỒ trộn VÍ DỤ A. Xét kim loại tổng hợp 40% mê mẩn – 60% Al (% khối lượng) tại 700 o C bên trên giản đồ 1. Khẳng định % trọng lượng pha lỏng L cùng pha rắn β (gần đúng) a) 25% L với 75% β b) 20% L với 80% β c) 75% L cùng 25% β d) 80% L cùng 20% β % cân nặng pha lỏng L = %L = MB/AB = 6/8 = 75 % % cân nặng pha rắn β = %β = MA /AB = 2/8 = 25% 2. Xác định thành phần trộn lỏng của trường hợp trên a) 20% Si cùng 80% Al b) 25% Si và 75% Al c) 80% Si và 20% Al d) 75% Si cùng 25% Al trường đoản cú điểm A hạ đường thẳng vuông góc cùng với trục hoành. Nhân tố pha lỏng L là 20% Si và 80 % Al. 3. Xác định cân nặng tổ chức thuộc tinh a) 12,6% b) 31,4% c) 68,6% d) 88,8% trên điểm N bóc tách ra lỏng L (tổ chức thuộc tinh tại điểm I) cùng rắn β (điểm J) % khối lượng của tổ chức cùng tinh trên điểm I: 1 %L E = (99,83-40)/(99,83-12,6) = 68,6 % 4. Xác minh bậc tự do của kim loại tổng hợp trên trên 700 o C a) -1 b) 0 c) 1 d) 2 C: số cấu tử = 2 P: số trộn = 2 = lỏng L + rắn β F = 2 – 2 + 1 = 1 5. Phản ứng cùng tinh bên trên giản đồ ở 577 o C là a) L 12,6%Si → α 1,65%Si + β 99,83%Si b) L 12,6%Si → (α 1,65%Si + β 99,83%Si ) c) L 12,6%Si → <α 1,65%Si + β 99,83%Si > d) L 12,6%Si → (α 40%Si + β 60%Si ) 6. Thực chất pha α a) dung dịch rắn xen kẹt b) hỗn hợp rắn thay thế sửa chữa c) pha trung gian d) Pha liên kết kim một số loại B. đến giản vật dụng pha hệ Sn – Pb như sau 7. Xét hợp kim 46% Sn –54% Pb. Ở 44 o C hệ tồn tại ngơi nghỉ dạng trộn a) L + α b) L c) α + β d) L + β Điểm A: α + β 8. Xét hợp kim 77% Sn –23% Pb. Ở 190 o C hệ tồn tại sinh sống dạng pha 2 a) L + α b) L c) α + β d) L + β Điểm B: L + β 9. Xét hợp kim 25% Sn –75% Pb. Ở 200 o C dạng pha tồn tại và thành phần của nó là a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn – 44,3 % Pb b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb c) α = 17 % Sn - 83 % Pb; β = 55.7 % Sn – 44,3 % Pb d) α = 18,3 % Sn – 81,7 % Pb; β = 97,8 % Sn – 2,2 % Pb Điểm C: L + α, cùng với α 17 % Sn; L = 55.7 % Sn 10. Xét kim loại tổng hợp 40% Sn –60% Pb. Ở 150 o C tỷ lệ trọng lượng các pha sẽ là a) 66 % α + 34 % β b) 34 % α + 66 % β c) 10 % α + 90 % β d) 2 % α + 98 % β Điểm D: %66 1098 4098 % = − − =α , % β = 34 % 11. Hợp kim tạo thành từ 1,25 kg Sn cùng 14 kilogam Pb sinh hoạt 200 o C sẽ sở hữu các pha cùng thành phần a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb 68,6% b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb c) α = 17 % Sn - 83 % Pb; β = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb d) α với C α = 8,2 % Sn – 91,8 % Pb %8,912,8100Pb% %2,8 1425,1 25,1 Sn% =−= = + = Điểm E, 100% α với C α = 8,2 % Sn – 91,8 % Pb 12. Xét hợp kim 15% Sn –85% Pb. Ở 100 o C dạng trộn tồn tại với thành phần của nó là a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn – 44,3 % Pb 68,6% 3 b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb c) α = 5 % Sn - 95 % Pb; β = 98 % Sn – 2 % Pb d) α = 18,3 % Sn – 81,7 % Pb; β = 97,8 % Sn – 2,2 % Pb Điểm F: α và β, α = 5 % Sn; β = 98 % Sn C. đến giản đồ vật pha hệ Cu– Ag như sau 13. Cho hợp kim 60 % Cu – 40 % Ag a) Xét quá trình nguội của kim loại tổng hợp này b) Vẽ sơ vật dụng hình thành cấu tạo trong quy trình kết tinh ngơi nghỉ trạng thái thăng bằng c) xác minh thành phần khối lượng của tổ chức cùng tinh và của các pha α, β trong hợp kim ở ánh sáng 779 o C lúc nguội (đã biến đổi cùng tinh) Giải: c) %1,50 0,89,71 0,840 )%( = − − =β+α α sơ cấp cho là %9,49%1,50%100% =−=α α trong thuộc tinh là %6,11%1,50x 0,82,91 9,712,91 % = − − =α % α = α sơ cung cấp + α trong thuộc tinh = 49,9 + 11,6 = 61,5 % % β = 100 % - 61,5 % = 38,5 % phương pháp 2: Phần khối lượng của tổ chức cùng tinh W e bằng với phần cân nặng của pha lỏng W L %1,50 0,89,71 0,840 QP phường WW Le = − − = + == Phần trọng lượng của α sơ cấp, W α %9,49 0,89,71 409,71 QP Q W ' = − − = + = α Phần khối lượng của pha α tổng, W α (cả α sơ cung cấp và α thuộc tinh) 4 %5,61 0,82,91 402,91 RQP RQ W = − − = ++ + = α %5,38 0,82,91 0,840 RQP p. W = − − = ++ = β 14. Vẽ tổ chức tế vi của những pha tiếp sau đây trong giản đồ kim loại tổng hợp Cu-Ag a) 40 % kl Ag sống 900 o C, 780 o C, 778 o C b) 71,9 % kl Ag sinh sống 778 o C c) 95 % kl Ag làm việc 779 o C, 500 o C 5 BÀI TẬP GIẢN ĐỒ trộn 1. đến giản trang bị pha hệ nhị cấu tử tiếp sau đây a) xác minh bậc tự do thoải mái của hệ tại điểm E với nêu chân thành và ý nghĩa của trị số bậc tự chính bởi E b) Viết phản bội ứng thuộc tinh tại E khi làm cho nguội từ lỏng c) Tính lượng trộn α với β trong cùng tinh tại E’ 2. Mang lại giản thứ pha 2 cấu tử A cùng B hòa tan có hạn ở trạng thái lỏng a) Hãy điền sự tồn tại của những pha giữa những khu vực trống của giản đồ dùng b) Khi kim loại tổng hợp có nguyên tố 60% A với 40 % B (thành phần khối lượng) thì ở nhiệt độ 150 o C tồn tại những pha nào? xác minh thành phần của chúng 6 c) Vẽ tổ chức triển khai tế vi của trường hòa hợp trên cho giản đồ vật pha hệ Cu– Ag như sau 3. Đối với hợp kim Cu-Ag bao gồm chứa 80 % kl Cu, hãy khẳng định thành phần pha lỏng, trộn rắn với phần trăm trọng lượng của bọn chúng khi vừa lòng kim được làm nguội mang đến 900 o C. Đáp số: 65 % α, 35 % lỏng L 4. Đối với kim loại tổng hợp Cu-Ag có chứa 71,9 % kl Ag, hãy xác định thành phần các pha xuất hiện và phần trăm trọng lượng của chúng khi phù hợp kim được thiết kế nguội mang đến (i) 780 o C, (ii) 778 o C, (iii) ánh nắng mặt trời phòng. Đáp số: (i) 100% L (ii) 23% α, 77 % β (iii) 28% α, 72 % β 5. Một hợp kim Cu-Ag đựng 40 % kl Ag xác định thành phần những pha có mặt và phần trăm trọng lượng của chúng khi phù hợp kim được thiết kế nguội cho (i) 780 o C (ii) 778 o C Đáp số: (i) 50 % α, 50 % lỏng L (ii) α tổng (8 % Ag), β (91,2 % Ag); 50 % α sơ cung cấp và 50 % tổ chức cùng tinh (α +β) 7 cho giản đồ dùng pha hệ Fe-C 8 7. Độ tan cực đại của cacbon trong austenite phệ gấp từng nào lần trong ferrite? các độ tan cực đại này ứng với ánh nắng mặt trời bao nhiêu? Đáp số: Độ tan cực lớn của cacbon trong γ là 1,7 % làm việc 1148 o C Độ tan cực lớn của cacbon trong α là 0,02 % làm việc 723 o C do đó độ tan cực đại của cacbon vào γ béo gấp 1,7/0,02 = 85 lần vào α. 8. đề xuất gia sức nóng đến nhiệt độ tối thiểu là bao nhiêu để thép bao gồm (a) 0,4 % C (b) 0,8 % C có cấu trúc hoàn toàn là autenite Đáp số: (a) 810 o C (b) 723 o C 9. A) Tính % khối lượng của những pha có mặt trong thép bao gồm 0,2 %; 0,4%; 0,6%; 0,8%; cùng 1,4 % C nếu chúng được thiết kế nguội lờ đờ từ vùng austenite cho 724 o C b) tái diễn câu a nếu như chúng được thiết kế nguội lờ lững từ vùng austenite mang lại 722 o C Đáp số: a) có tác dụng nguội cho 724 o C hợp kim 0,2 % C: 77 % α, 23 % γ hợp kim 0,4 % C: 51 % α, 49 % γ hợp kim 0,8 % C: 100 % γ hợp kim 1,4 % C: 10 % fe 3 C, 90 % γ b) làm cho nguội mang đến 722 o C hợp kim 0,2 % C: 77 % proeutectic ferrite α, 23 % pearlite (α + sắt 3 C) hợp kim 0,4 % C: 51 % proeutectic ferrite α, 49 % pearlite (α + sắt 3 C) hợp kim 0,8 % C: 100 % pearlite (α + fe 3 C) kim loại tổng hợp 1,4 % C: 10 % proeutectic sắt 3 C, 90 % pearlite (α + sắt 3 C) 9 10) Một nhiều loại thép có tổ chức triển khai tế vi là 100 % pearlite. A) Hỏi % cacbon tổng số là bao nhiêu? b) xác định thành phần các pha của pearlite ngơi nghỉ 722 o C cùng ở ánh nắng mặt trời phòng Đáp số: a) 0,8 % C b) Ở 722 o C pearlite bao gồm α (0,02 % C) và Fe 3 C (6,7 % C). Ở nhiệt độ phòng thì α là sắt nguyên chất và sắt 3 C (6,7 % C) vẫn không thay đổi 11) Một các loại thép được gia công nguội mang lại 722 o C có tổ chức triển khai tế vi tất cả 25 % pearlite cùng 75 % ferrite sơ cấp. Tính thành phần của hợp kim? Đáp số: 0,22 % Cacbon 12) Một một số loại thép được làm nguội mang lại 722 o C có tổ chức tế vi tất cả 90 % pearlite với 10 % cementite fe 3 C sơ cấp. Tính nguyên tố của hòa hợp kim? Đáp số: 1,4 % Cacbon 10 . VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP VỀ GIẢN ĐỒ pha VÍ DỤ A. Xét kim loại tổng hợp 40% ham mê – 60% Al (% khối lượng) tại 700 o C bên trên giản vật dụng 1. Xác định % khối lượng pha lỏng L cùng pha rắn β (gần đúng) a) 25% L và 75%. Trên đây trong giản đồ kim loại tổng hợp Cu-Ag a) 40 % kl Ag sinh sống 900 o C, 780 o C, 778 o C b) 71,9 % kl Ag sinh hoạt 778 o C c) 95 % kl Ag làm việc 779 o C, 500 o C 5 BÀI TẬP GIẢN ĐỒ pha 1. đến giản đồ dùng pha hệ nhì cấu. O C sẽ sở hữu được các pha với thành phần a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb 68,6% b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb c) α = 17 % Sn - 83 % Pb; β = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb d)

Hợp kim hoàn toàn có thể tồn trên ở những pha khác nhau. Trộn là trạng thái đồ gia dụng lý đồng nhất của hòa hợp kim. Một pha gồm thành phần hóa học và sắp tới xếp các nguyên tử thiết yếu xác. Cấu tạo các nguyên tử sẽ đặc trưng cho tính chất của những pha. Chúng ta cũng có thể lựa chọn các tổ chức bao hàm các trộn với những ứng dụng không giống nhau.

Bạn đang xem: Bài tập giản đồ pha fe-c

Chỉ một số trong những hợp kim đặc trưng mới lâu dài được ở dạng nhiều pha. Quy trình nhiệt luyện làm thay đổi đổi tổ chức triển khai pha trong vật liệu.


Giản thứ pha là gì?

Giản đồ pha là 1 trong hình vẽ cho biết thêm mối quan hệ nam nữ giữa những pha trong hợp kim trong mối quan hệ với sức nóng độ, áp suất và thành phần nguyên tố

Giản đồ dùng pha bộc lộ điều kiện tương xứng để tồn tại hai hoặc nhiều pha hơn tồn tại cân bằng. Ví dụ, giản đồ dùng pha của nước bộc lộ một điểm haowcj bố điểm mà lại nước rất có thể cùng trường thọ trong một khoảng chừng thời gian. Tại phía trên xảy qua trên ánh sáng kết tinh 0,01 0.01°C ngơi nghỉ 0,006 atm.

Sử dụng giản thiết bị pha

Dưới đấy là bốn cách sử dụng chính giản đồ pha:

Phát triển một kim loại tổng hợp mới dựa vào những yêu mong về ứng dụng
Sản xuất các hợp kim này
Phát triển với điều khiển quá trình nhiệt luyện để nâng cao tính chất hóa học, thiết bị lý với cơ tính của hợp kim mới
Giải quyết sự gắng phát sinh trong ứng dụng những hợp kim mới này, sau cùng là xử lý khả năng dự đoán sản phẩm

Khi cách tân và phát triển các hợp kim mới, giản trang bị pha giúp số lượng giới hạn và ngăn ngừa những xây đắp sai và không quan trọng cho những ứng dụng. Điều này giữ giá và thời gian quá trình sản xuất thấp. Bọn chúng đồng thời vạc triển hợp kim thay nuốm hoặc kim loại tổng hợp tương tự với các nguyên tố núm thế. Nó hoàn toàn có thể giúp giảm sử dụng các nguyên tố hiếm, độc với đắt tiền.

Tuổi đời của thành phầm đồng thời được nâng cấp khi giản đồ vật pha cho thấy các vấn đề liên quan liêu tới làm mòn tinh giới, bào mòn nóng với nguy cơ nguy hiểm của hidro.

Giản thứ Sắt cacbon

Dưới đó là hình hình ảnh giản đồ dùng pha sắt cùng cacbon:

*
*

Giản thiết bị pha sắt cacbon được sử dụng thịnh hành và là kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản nhất cùng cường cong chữ C trong nghiên cứu và phân tích nhiệt luyện gang cùng thép. Cả gang với thép phần nhiều là hợp chất của sắt và cacbon. Tùy vào nguyên tố cacbon sẽ chia nhỏ ra làm gang với thép. Ngoài ra cả gang cùng thép những chứa một lượng bé dại các yếu tắc vi lượng./

Theo lý thuyết, giản đồ dùng trạng thái sắt – C bắt buộc được kiến tạo từ 100% Fe đến 100%C tuy nhiên do không cần sử dụng các hợp kim Fe – C cùng với lượng cacbon nhiều hơn nữa 5% cần ta chỉ desgin giản đồ mang đến 6,67% cacbon tức là ứng cùng với hợp hóa chất Fe3C. Giản vật dụng pha được vẽ cùng với trục hoành (trục X) là thành phần của cacbon còn trục tung (trục Y) là trục nhiệt độ độ.

Cacbon trường tồn trong sắt dưới dạng xen kẽ. Hợp kim hình thành phong cách mạng lập phương trung ương khối (FCC) với mạng lập phương trọng điểm mặt BCC. Chúng sẽ hình thành phải dung dịch rắn α, γ, cùng δ.

Dưới đó là các điểm lưu ý chính của giản trang bị Pha sắt- cacbon


 Các tổ chức triển khai một pha

– hợp kim lỏng (L): là dung dịch lỏng của cacbon trong sắt, vĩnh cửu ở phía bên trên đường lỏng ABCD.

– Ferit (ký hiệu là F xuất xắc a): là hỗn hợp rắn đan xen của cacbon sinh hoạt trong Fe(a), bao gồm mạng lập phương thể tâm nên năng lực hòa rã của cacbon sinh hoạt trong Fe(a) là không xứng đáng kể, lớn nhất ở 7270C là 0,02% và nhỏ tuổi nhất ở ánh sáng thường là 0,006%.

– Austenit (kí hiệu là As hay g): là hỗn hợp rắn xen kẹt của cacbon vào Fe(g), có mạng lập phương diện trọng tâm nên khả năng hòa chảy cacbon của Fe(g) tương đối lớn, lớn số 1 ở ánh sáng 11470C cùng với 2,14% và nhỏ nhất sinh sống 7270C với 0,8%C.

Austenit vô cùng dẻo và dai khi các nguyên tố khác hòa hợp vào không đầy đủ làm độ cứng tăng lên và độ dẻo độ dai giảm sút đáng kể bên cạnh đó làm biến đổi động học chuyển biến do đó ảnh hưởng lớn tới nhiệt độ luyện.

Xementit (ký hiệu là Xe giỏi Fe3C): là hợp chất hóa học của fe với cacbon – Fe3C tất cả 6,67%C, ứng với con đường thẳng đứng DFK.

– Xementit thứ nhất (Xe
I): là một số loại kết tinh từ hợp kim lỏng, nó được chế tạo thành trong số hợp kim chứa nhiều hơn 4,3% và trong khoảng nhiệt độ (1147 ¸ 1600)0C. Do khiến cho từ pha lỏng với ở ánh nắng mặt trời cao bắt buộc Xe
I có tổ chức triển khai hạt to.

– Xementit thứ hai (Xe
II): là nhiều loại được ngày tiết ra từ hỗn hợp rắn Austenit ở trong vòng nhiệt độ (727 ¸ 1147)0C khi độ hòa hợp của cacbon sinh sống trong pha này bớt từ 2,14% xuống còn 0,8% vì vậy Xe
II bao gồm trong kim loại tổng hợp với thành phần cacbon to hơn 0,8%. Vày tạo từ trộn rắn với ở nhiệt độ không đảm bảo lắm phải Xe
II có tổ chức triển khai hạt nhỏ tuổi hơn, vì được máu ra tự Austenit cần thường sinh sống dạng lưới bao bọc Austenit.

– Xemetit thứ ba (Xe
III): là các loại được máu ra từ dung dịch rắn Ferit ở trong tầm nhiệt độ thấp rộng 7270C khi độ hòa tan giới hạn của cacbon vào Ferit bớt từ 0,02% xuống 0,006%. Xe
III có ở vào mọi hợp kim có yếu tắc cacbon lớn hơn 0,006% nhưng với lượng cực kỳ ít. Do tạo nên từ trộn rắn và ở ánh nắng mặt trời thấp, năng lực khuếch tán của nguyên tử cực kỳ kém buộc phải Xe
III thường xuyên ở dạng mạng lưới hay hạt rất nhỏ bên cạnh Ferit.

Các dạng Xementit không không giống nhau về bản chất pha, chỉ khác nhau về form size hạt cùng sự phân bố do điều kiện tạo thành không giống nhau.

Các tổ chức 2 pha

– Peclit (ký hiệu là p hay ): Peclit là hỗn hợp cơ học thuộc tích của Ferit với Xementit ( sinh sản thành sinh hoạt 7270C từ dung dịch rắn Austenit chứa 0,8%C. Trong Peclit có 88% Ferit và 12% Xementit. Từ giản vật dụng trạng thái fe – C ta thấy trong quá trình làm nguội, nguyên tố cacbon của Austenit sẽ biến hóa và khi tới 7270C gồm 0,8%C đang chuyển trở thành hỗn hợp thuộc tích của Ferit với Xementit:

Tùy theo hình dạng Xementit ở trong láo lếu hợp, người ta chia ra 2 một số loại peclit là peclit tấm và peclit phân tử (Peclit tấm Xementit làm việc dạng tấm phiến còn Peclit hạt thì Xementit sinh hoạt dạng hạt). Peclit là các thành phần hỗn hợp cơ học đề xuất có đặc điểm trung gian. Kết hợp giữa tính dẻo, dẻo của Ferit và cứng, dòn của Xementit buộc phải nói chung Peclit có độ cứng, chất lượng độ bền cao, tính dẻo dai thấp. Tuy nhiên cơ tính của nó tất cả thể thay đổi trong phạm vi hơi rộng nhờ vào vào độ hạt của Xementit.

– Ledeburit (ký hiệu là Le): Ledeburit là hỗn hợp cơ học thuộc tinh, kết tính từ pha lỏng gồm nồng độ 4,3%C sống 11470C.

Lúc đầu mới tạo thành nó bao gồm Austenit và Xementit (trong khoảng chừng 7270C ¸ 11470C). Khi làm cho nguội xuống dưới 7270C, g chuyển biến thành Peclit thế nên Ledeburit là các thành phần hỗn hợp cơ học tập của Peclit với Xementit. Như vậy ở đầu cuối Ledeburit cũng có 2 pha là Ferit cùng Xementit trong những số ấy Xementit chỉ chiếm tỉ lệ gần 2/3 đề xuất Ledeburit cực kỳ cứng cùng dòn.

Quá trình kết tinh của kim loại tổng hợp Fe-C

Phần bên trên đường đặc 

– quanh vùng có yếu tố (0,1 ¸ 0,51) %C:

Khi có tác dụng nguội đến đường lỏng , hợp kim lỏng đang kết tinh ra dung dịch rắn d trước. Khi hạ ánh sáng xuống cho tới 14990C, hợp kim có 2 trộn là hỗn hợp rắn d cất 0,1%C với dung dịch lỏng cất 0,51%C nên xảy ra phản ứng bao tinh tạo nên dung dịch rắn Austenit đựng 0,16%C.

d0,1%C + L0,51%C g0,16%C

– khu vực có nhân tố (0,51 ¸ 4,3) %C:

Khi làm cho nguội hợp kim tới đường lỏng nó sẽ kết tinh ra Austenit. Các kim loại tổng hợp có nhân tố từ (0,51 ¸ 2,14) %C ngừng kết tinh bởi sự tạo nên thành dung dịch rắn Austenit còn các kim loại tổng hợp có nhân tố từ (2,14¸ 4,3) %C xong xuôi kết tinh bằng sự kết tinh của dung dịch lỏng tất cả thành phần ứng với điểm C tạo ra 2 trộn g tất cả thành phần ứng với điểm E với Xementit ngơi nghỉ 11470C.

Lc (g
E + Xe
F)

Phần phía bên dưới đường đặc 

Tại 7270C g bao gồm thành phần 0,8%C vẫn chuyển biến thành Peclit là hỗn hợp của 2 trộn Ferit và Xementit điện thoại tư vấn là các thành phần hỗn hợp cơ học cùng tích.

Xem thêm: Gợi ý thực đơn hàng ngày trong tuần bổ sung dinh dưỡng ngày, hôm nay ăn gì

gs R + Xe
K>

Như vậy trong bài bác này shop chúng tôi đã trình diễn một kiến thức và kỹ năng rất đặc biệt quan trọng liên quan tiền tới vật liệu là giản đồ Pha. Mặc dù nhiên đấy là những điểm chính, để hiểu nó bạn phải bỏ thời gian nghiên cứu và tìm tòi.