• bài xích 1: đặc điểm hóa học tập của oxit. Khái quát về sự việc phân loại oxit • bài xích 2: một vài Oxit đặc trưng - A. Can xi Oxit • bài bác 2: một số oxit đặc biệt quan trọng - B. Lưu huỳnh đioxit • bài 3: đặc thù hóa học tập của axit • bài xích 4: một trong những axit đặc trưng • bài xích 5: Luyện tập: đặc thù hóa học tập của oxit và axit • bài xích 6: Thực hành: tính chất hóa học tập của oxit và axit • bài xích 7: đặc thù hóa học tập của bazơ • bài bác 8: một số trong những bazơ đặc biệt - A.Natri Hidroxit • bài 8: một số bazơ đặc biệt - B. Can xi Hidroxit - Thang PH • bài 9: đặc thù hóa học của muối bột • bài bác 10: một vài muối đặc biệt quan trọng • bài xích 11: Phân bón hóa học • bài 12: quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ • bài bác 13: luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ • bài 14: Thực hành: đặc điểm hóa học của bazơ cùng muối

Chương 2: Kim loại
Bạn đang xem: Giải bài tập hoá học 9

• bài bác 15 : đặc điểm vật lý của sắt kẽm kim loại • bài xích 16 : đặc điểm hóa học của kim loại • bài xích 17 : Dãy vận động hóa học của kim loại • bài bác 18: Nhôm • bài 19: sắt • bài xích 20: hợp kim sắt: Gang,thép • bài xích 21: Sự nạp năng lượng mòn kim loại và bảo đảm kim loại không bị ăn mòn • bài bác 22: rèn luyện chương 2: sắt kẽm kim loại • bài 23: thực hành thực tế : đặc thù hóa học của nhôm với sắt • bài bác 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


• bài xích 25: tính chất của phi kim • bài xích 26: Clo • bài bác 27: Cacbon • bài 28: các oxit của cacbon • bài 29: Axit cacbonic cùng muối cacbonat • bài bác 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài xích 31: qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài xích 32: luyện tập chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài 33: Thực hành: tính chất hóa học tập của phi kim cùng hợp chất của bọn chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


• bài bác 34: tư tưởng về hợp hóa học hữu cơ với hóa học hữu cơ • bài bác 35: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài bác 36: Metan • bài xích 37: Etilen • bài xích 38: Axetilen • bài 39: Benzen • bài bác 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên • bài bác 41: nguyên nhiên liệu • bài 42: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu • bài xích 43: Thực hành: đặc điểm của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài 44: Rượu etylic • bài 45: Axit axetic • bài 46: Mối tương tác giữa etilen, rượu etylic và axit axetic • bài bác 47: Chất khủng • bài xích 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic với chất khủng • bài xích 49: Thực hành: tính chất của rượu với axit • bài bác 50: Glucozơ • bài bác 51: Saccarozơ • bài xích 52: Tinh bột cùng xenlulozơ • bài xích 53: Protein • bài 54: Polime • bài bác 55: Thực hành: tính chất của gluxit • bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • bài bác 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2: Hóa cơ học
Mục lục Giải bài tập SGK chất hóa học 9 theo chương •Chương 1: những loại hợp chất vô cơ •Chương 2: sắt kẽm kim loại •Chương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12
Xem thêm: Hướng dẫn cách chỉnh sửa văn bản trong excel 2007, just a moment

*

Để học giỏi Hóa học tập 9, với giải bài xích tập hóa học lớp 9 hay nhất, cụ thể giúp học sinh dễ dàng biết bí quyết làm bài xích tập về nhà môn Hóa 9.