Vào Hệ thống thuế điện tử →Cá nhân →Vào Đăng nhập (nhập MST, Mã kiểm tra →Tiếp tục)

Ở phần Đăng nhập: →Nhập ngày cấp MST(nếu không nhớ ngày cấp, xem hướng dẫn cách tìm phía dưới).

Bạn đang xem: Quy trình quyết toán thuế tncn

Để tìm ngày cấp MST:tại trang thuedientu.gdt.gov.vn →Chọn “ Tra cứu thông tin NNT” →Nhập MST hoặc CMT →nhập mãkiểm tra →Tra cứu →Tìm ngày cấp MST và cơ quan thuế quản lý để ghi đầy đủ thông tin ở mục Đăng nhập

→ Nhập Cơ quan thuế tỉnh/thành phố, Cơ quan thuế quản lý.

Cơ quan thuế tỉnh/thành phố:Chọn Cục thuế cấp
Tỉnh/Thành phố của CQT quản lý cá nhân.Ví dụ nếu CQT quản lý của cá nhân là Cục thuế TP Hồ Chí Minh thì chọn Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý:Chọn cơ quan thuế quản lý (Cục thuế hoặc chi cục thuế quản lý)

→ nhấn Đăng nhập

BƯỚC 2:Đăng nhập →Vào TabQUYẾT TOÁN THUẾ

Vào
Tab “Kê khai trực tuyến”:
Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc có dấu (*):- Chọn loạitờ khai (02/QTT-TNCN)– Chọn Cơ quan thuế Quyết toán: nhập vào các ô tương ứng, có 2 trường hợp:

Trường hợp 1:NNT kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (không khấu trừ tại nguồn).Sau đó lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả (chọn cơ quan thuế ở phần tra cứu MST).Loại tờ khai: tờ khai chính thức/bổ sung.Trường hợp 2:NNT không kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (Đơn vị chi trả khấu trừ tại nguồn), sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc trong năm, xuất hiện 2 trường hợp.Trường hợp 2.1: nhấn vào ôcó thay đổinơi làm việc .Sau đó khai thông tin vào ô 1hoặcô 2.Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục nhập thông tin MST của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập, nơi đăng ký GTGC cho bản thânTại thời điểm quyết toán người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả nào hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào.Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục lựa chọn CQT quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).Trường hợp 2.2:không thay đổinơi làm việc.Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4.Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả.Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục nhập MST của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán.Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhậpTại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào nào. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).-Nhấn Tiếp tục →Đến phần NHẬP DỮ LIỆU TỜ KHAI→ Tiếp tục →Nhập phụ lục:02-1/BK-QTT-TNCNTkhai02/QTT-TNCN:Ghi chú: Trường hợp đã có file dữ liệu, Người nộp thuế tick chọn “Gửi lại file dữ liệu”Tại Tab phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN(nằm ở góc trái cuối màn hình):nhấp vào và kê khai đầy đủ thông tin bắt buộc: nhập bảng kê Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT có MST : điền thông tin tại mục I, NPT chưa có MST : điền thông tin tại mục II) →Bấm Lưu bản nháp.Tại Tab Tờ khai(nằm ở góc trái cuối màn hình):nhập thông tin liên lạc người nộp thuế, kê khai thu nhập từ tiền lương, tiền công.Nhập thông tin liên lạc của người nộp thuế: gồm địa chỉ, quận/huyện, tỉnh/thành phố, điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng, mở tại ngân hàng (ghi rõ 3 cấp Tên Ngân hàng, Chi nhánh , Tỉnh/Thành phố trực thuộc).Nhập các chỉ tiêu nếu có phát sinh như sau:Chỉ tiêu <23> : nhập tổng thu nhập phát sinh tại VN (thu nhập chịu thuế).Chỉ tiêu <26> : nhập tổng thu nhập phát sinh ngoài VN (thu nhập chịu thuế).Các khoản được giảm trừ:Chỉ tiêu <31>: từ thiện, nhân đạo, khuyến học.Chỉ tiêu <32>: các khoản đóng bảo hiểm được trừ.Chỉ tiêu <33>: khoản đóng quỹ hưu trí được trừ.Số thuế: điền vào chỉ tiêu sau
Chỉ tiêu <37>: số thuế đãkhấu trừ(số thuế TNCN dođơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồncủa người nộp thuế trong năm, có xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân NNT).Chỉ tiêu <38>: số thuế đãtạm nộp(số thuếngười nộp thuế đã nộp trực tiếp vào NSNN, không phải do đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn).Chỉ tiêu <39>: số thuế đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ;Chỉ tiêu <40>: số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm.Nếu có số thuế nộp thừa:–Cá nhân có yêu cầu hoàn thuế TNCN: nhập số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu <47>.-Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp NSNN khác: nhập số bù trừ vào chỉ tiêu <48>BƯỚC 3:IN VÀ GỞ
I TỜ KHAI:
Để xem và in Tờ khai xml phải cài đặt i
Tax
Viewer1.5.0.Phần mềm i
Taxview tải tại tab trangnhantokhai.gdt.gov.vn
→ Bấm Lưu bản nháp + Hoàn thành kê khai →Kết xuất xml →Nộp tờ khai →Xác thực nộp tờ khai:nhập đúng mã kiểm tratiếp tục →xuất hiện thông báo nộp tờ khai thành công→ In Tờ khai đã kê khai thành 2 bản(Mở file đã kết xuất xml bằng phần mềm i
Taxview mới nhất)
và nộp tại Cơ quan Thuế (Bộ phận một cửa).Trường hợp muốn kiểm tra lại trạng thái Tờ khai đã gửi:Vào Tab: Tra cứu tờ khai:Lựa chọn loại Tờ khai → Chọn ngày gửi → Tra cứu(mục đích kiểm tra Tờ khai đã được ghi nhận vào hệ thống của Cơ quan Thuế chưa).

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong các loại thuế giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nguồn thu ngân sách nhà nước. Vì thế, để thuận tiện cho việc kê khai thuế TNCN, Chính phủ đã cho phép các cá nhân tự quyết toán thuế TNCN bằng phương thức trực tuyến.

Vậy các bước để cá nhân tự quyết toán thuế TNCN cụ thể ra sao? Cần lưu ý điều gì trong quá trình thực hiện quyết toán thuế TNCN? Hãy cùng New
CA tìm hiểu qua bài viết dưới đây.


Chi tiết các bước cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Để cá nhân có thể dễ dàng thực hiện kê khai thuế TNCN trực tuyến với các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập trên website chính thức của tổng cục Thuế


*
Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN bước 1

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế cá nhân

Tiếp đến, cá nhân cần:

Đăng ký tài khoản cá nhân để nộp thuế nếu chưa từng đăng ký trước đây, sử dụng mã số thuế đã đăng ký kết hợp với mã kiểm tra sau đó chọn nút đăng ký. Và thực hiện thao tác đăng nhập sau khi đã có tài khoản trên website.Đăng nhập vào tài khoản thuế đã đăng ký bằng mã số thuế cá nhân đã có sau đó nhấn chọn Tiếp tục.
*
Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN bước 2

Bước 3: Chọn chuyên mục “Quyết toán Thuế”

Khi hoàn tất thao tác đăng nhập, tại phần danh mục, người cần nộp thuế chọn “Quyết toán thuế”. Sau đó lựa chọn kê khai trực tuyến.


*
Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN bước 3

Bước 4: Điền thông tin cá nhân vào mẫu kê khai trực tuyến

Tiếp đến, người nộp thuế cần điền đầy đủ thông tin trong tờ khai Thuế bao gồm những mục bắt buộc chứa dấu * và các tùy chọn tương ứng khác, cụ thể:

*
Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN bước 4

(Ảnh minh họa – Thư viện Pháp Luật)

Bước 5: Điền thông tin tờ khai quyết toán Thuế

Ngoài những thông tin cá nhân liên quan đến người nộp thuế đã được kê khai ở trên, dưới đây là những mục người điền thông tin tờ khai cần lưu ý:

Trong đó:

Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: là tất cả các khoản thu nhập của cá nhân chịu thuế phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả thu nhập chịu thuế được miễn giảm theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng tất cả các khoản thu nhập phải chịu thuế của cá nhân của người mang Quốc tịch Việt Nam.Sau đó, lựa chọn “ hoàn thành kê khai” khi đã chắc chắn tất cả thông tin có trong tờ khai đó.
*
Cá nhân Tự quyết toán thuế TNCN bước 5

Bước 6: Chọn kết xuất dưới dạng XML

*
Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN bước 6

(Ảnh minh họa – Thư viện Pháp luật)

Bước 7: Nộp tờ khai Thuế

Cuối cùng trước khi nộp tờ khai Thuế, người dùng cần xác thực lại thông tin đã đề cập ở trên và điền mã kiểm tra và chọn tiếp tục.


*
Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN bước 7

Bước 8: In tờ khai Thuế

Để có thể in tờ khai Thuế thành công, người nộp thuế cần:

Cài đặt ứng dụng “i
Tax
Viewer”, đây là ứng dụng hỗ trợ đọc file dạng XML.Sử dụng phần mềm này sau đó mở tờ khai theo định dạng XML, tiếp đến in và ký tên người khai thuế.

Bước 9: Nộp tờ khai tại Cơ quan Thuế

Để hoàn tất quá trình cá nhân tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế cần đến trực tiếp cơ quan Thuế để nộp các giấy tờ sau:

Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn hiệu lực
Chứng từ khấu trừ ThuếTờ khai thuế vừa in

Một số lưu ý khi cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Để quá trình thực hiện quyết toán thuế TNCN không tốn quá nhiều thời gian hoàn thiện, người dùng cần lưu ý một số điều cụ thể như sau:

Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN

Đối với cá nhân cư trú là người Việt Nam: Thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân chịu Thuế TNCN là trong vòng 90 ngày tính từ ngày kết thúc của năm dương lịch.Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc Hợp đồng lao động tại Việt Nam: Thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là trong vòng 45 ngày tính từ ngày người nộp thuế xuất cảnh.
*
Cá nhân tự quyết toán thuế

Địa điểm tiếp nhận tờ khai thuế TNCN

Cục Thuế là nơi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Xem thêm: Những Điều Thú Vị Về Exo Mới Có Thể Thấu Hiểu, 11 Điều Về Exo Mà Chỉ Fan Cứng Của Exo Mới Hiểu

Đối với cá nhân có nguồn thu nhập phải chịu Thuế TNCN đến từ 2 nơi trở lên, địa điểm tiếp nhận hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

Trong trường hợp, cá nhân thay đổi nơi làm việc và tổ chức trả thu nhập cuối cùng được tính giảm trừ gia cảnh thì cá nhân nộp hồ sơ kê khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý của tổ chức trả thu nhập cuối cùng.Trường hợp, cá nhân thay đổi nơi làm việc và tổ chức trả thu nhập không được tính giảm trừ gia cảnh thì cá nhân nộp hồ sơ kê khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân đó cư trú.Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh ở bất kỳ cơ quan, tổ chức trả thu nhập nào; và cá nhân ký hợp đồng lao đồng dưới 3 tháng hoặc chưa thực hiện ký kết hợp đồng lao động tại bất kỳ đâu; hay cá nhân nhận thu nhập từ một hoặc nhiều tổ chức trả thu nhập nhưng không làm việc tại đây; thì Chi cục Thuế là nơi cá nhân đó nộp hồ sơ kê khai Thuế TNCN.

Hồ sơ cần chuẩn bị để cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Theo quy định từ Bộ Tài chính, người nộp thuế cần lưu ý một số điều sau khi chuẩn bị hồ sơ kê khai Thuế, cụ thể:

Trường hợp tổ chức chịu trách nhiệm trả thu nhập cho cá nhân không cấp chứng từ khấu trừ thuế thì cơ quan thuế cần xem xét xử lý hồ sơ cho cá nhân đó dựa vào dữ liệu từ ngành thuế.Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế thì cá nhân đó cần sử dụng bản mềm để chứng minh số thuế đã được khấu trừ hoặc đã nộp trong năm khi quyết toán thuế.