Uy Nhiếp Tứ Minh

Khiến toàn thể phe địch chịu đựng 261% tiếp giáp thương pháp thuật, bao gồm 40% làm cho địch vào tinh thần 【Tê Liệt】, duy trì 1 hiệp. Ví như địch nghỉ ngơi trạng thái khống chế, gây thêm vào cho địch giáp thương thật bởi 12% sinh lực buổi tối đa của mục tiêu (Sát yêu quý này bỏ qua phòng thủ, không thật 500% tấn công bản thân), đôi khi tăng cho toàn cục phe ta sút sát yêu thương 20%, duy trì 2 hiệp.


Đằng Xà Khí Lân

Khiến tổng thể phe địch chịu đựng 390% tiếp giáp thương pháp thuật, gồm 40% làm cho địch vào trạng thái【Tê Liệt】, duy trì 1 hiệp. Giả dụ địch ngơi nghỉ trạng thái khống chế, gây thêm vào cho địch giáp thương thật bởi 15% sinh lực tối đa của mục tiêu (Sát yêu quý này bỏ qua phòng thủ, không thực sự 600% tấn công bạn dạng thân). Lúc thi triển kỹ năng, giúp bạn dạng thân thừa nhận hiệu quả【Phong Thái Ngụy Đế】, bảo trì 2 hiệp (Ban đầu 50 điểm giáp ý, bị liền kề thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


*

Uy Hổ Chấn Địa

Khiến 1 kẻ thù chịu 650% gần kề thương thiết bị lý, lần này tiến công bỏ qua của kim chỉ nam 40% phòng thủ, gây kết quả . Đồng thời tăng cho toàn thể phe ta đúng đắn 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta đồng thời ra trận 3 Võ tướng tá Ngụy trở lên, đầu trận kích hoạt công dụng .


Hổ khiếu Thiên Tường

Khiến 1 kẻ thù chịu 975% sát thương đồ dùng lý, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu một nửa phòng thủ, gây hiệu quả , đồng thời bạn dạng thân vào trạng thái , duy trì 2 hiệp. (Ban đầu 50 điểm ngay cạnh ý, đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Bạn đang xem: Trang chủ hồng nhan tam quốc


*

Thế Phá Thiên Quân

Khiến phương châm và đơn vị chức năng kế mặt chịu 323% gần kề thương đồ lý, lần tấn công này còn có 30% đúng mực thêm. Giả dụ sinh lực phương châm trên 50%, tạo thêm 150% giáp thương đồ dùng lý. Tăng sát thương của cục bộ địch sút 20%, bảo trì 2 hiệp. Sau thời điểm thi triển khả năng có 50% phát động thêm một lần Đột Kích. <Đột Kích> khiến cho mục tiêu và đơn vị kế mặt 150% gần cạnh thương vật lý, liền kề thương này còn có 30% gây cạnh bên thương x2, đồng thời có 20% hồi cho phiên bản thân 2 điểm nộ khí, có thể kích hoạt tác dụng Thần Binh).


Đao Trảm Thiên Lang

Khiến mục tiêu và đơn vị kế mặt chịu 485% gần kề thương thứ lý, lần tấn công này có 40% đúng chuẩn thêm cùng 20% bạo kích thêm, mặt khác nếu sinh lực kim chỉ nam trên 50%, khiến thêm 200% giáp thương thứ lý. Kích hoạt (Ban đầu 100 điểm cạnh bên ý, hành động hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần). : hành động thêm 1 lần, hoàn toàn có thể kích hoạt tấn công thường, kỹ năng nộ khí, bên cạnh đó hồi điểm nộ khí, điểm cạnh bên ý, điểm phù hợp kích và rất có thể kích hoạt tác dụng Thần Binh.


*

Loan Phượng khu Hổ

Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu cạnh bên thương pháp thuật, kèm cho phương châm 1 tầng Đánh lốt Linh Hồn, khi lưu lại đạt 3 tầng, tiêu hao toàn bộ Ấn Ký, lưu giữ đày mục tiêu.


Phượng năng khiếu Hoàng Đề

Khiến 4 đơn vị địch tình cờ chịu gần cạnh thương pháp thuật, nếu kim chỉ nam ở tâm trạng bị tấn công dấu, gây thêm 400% ngay cạnh thương pháp thuật.


*

Ác Lai Dũng Mãnh

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 331% STVL và có tỉ lệ Choáng. 15% bỏ lỡ phòng thủ. Phương châm có sức lực trên 50% phải chịu thêm 160% cạnh bên thương.


*

Sơn Hà Vĩnh Tịch

Gây 151% ST phép lên cục bộ địch, hoàn toàn có thể giảm nộ khí địch. Sút 20% bạo kích và tăng cạnh bên thương của mục tiêu. Vào 2 hiệp.


Triệu Hồi U Minh

Gây 203% ST phép lên 4 đối chọi vị, gồm tỉ lệ sút nộ khí & sát thương cục bộ mục tiêu phe địch, trong 2 hiệp, mặt khác trị liệu toàn bộ phe ta.


Tài Năng vương Tá

Gây 241% ST phép sản phẩm trước, gồm tỉ lệ giảm ST với bạo kích, trong 2 hiệp. Rất có thể khiến kim chỉ nam trừ 5% SL/lượt) vào 2 hiệp. Tạo thêm 250% ST phép cho địch có ít hơn 4 Nộ.


Đoán Tiên Cơ

Khiến mục tiêu và đơn vị chức năng kế mặt chịu 158% STVL, lần này tiến công có thêm 30% bạo kích, né tránh của bạn dạng thân tăng 20%, trong 2 hiệp.


Hổ Lang Bộc Phá

Khiến kẻ thù hàng sau chịu đựng 171% STVL, 30% làm phương châm giảm 2 nộ khí, bớt sát thương sút 10%, vào 2 hiệp.


Hổ yêu thích Hám Địa

Khiến 1 đối phương chịu 320% STVL, lần này tiến công có thêm 40% bạo kích và chủ yếu xác, đồng thời làm lơ của kim chỉ nam 40% chống thủ.


Bách Thắng

Khiến kẻ thù hàng trước chịu đựng 179% STVL, 30% làm phương châm giảm 2 nộ khí, giảm sát thương sút 20%, vào 2 hiệp.


Bạt Thi Nộ Trảm

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, 25% làm phương châm rơi vào tâm trạng Choáng, trong một hiệp. Khi thi triển nếu kim chỉ nam có sinh lực trên 1/2 sẽ chịu đựng thêm 140% gần cạnh thương.


Lưu Phong Hồi Tuyết

Trị liệu cho cả phe ta (107%+700), đồng thời đơn vị sinh lực dưới 60% tăng lên trị liệu (80%), 1 đơn vị ngẫu nhiên phe ta tấn công tăng 15%, vào 2 hiệp.


Phi Hỏa lưu lại Tinh

Khiến 1 kẻ thù hàng sau chịu 250% STVL, 60% khiến tấn công của phương châm giảm 15%, trong 2 hiệp.


Bách bộ Đoạn Hầu

Khiến đối phương hàng sau chịu đựng 418% cạnh bên thương đồ lý, gây mang lại địch công dụng 【Tập Kích】, giả dụ sinh lực phiên bản thân thấp hơn mục tiêu, tăng 25% sát thương, đưa hóa 1/2 sát thương tạo ra thành sinh lực phiên bản thân. Khi thi triển kỹ năng, giúp toàn bộ phe ta tăng cạnh bên thương 25%, gia hạn 2 hiệp.


Phệ huyết Cuồng Tập

Khiến kẻ thù hàng sau chịu 627% gần kề thương đồ vật lý, gây cho địch kết quả 【Tập Kích】, trường hợp sinh lực bản thân thấp hơn mục tiêu, tăng 1/2 sát thương, đưa hóa 100% tiếp giáp thương tạo ra thành sinh lực phiên bản thân. Khi thi triển kỹ năng, bản thân vào tinh thần 【Quyến Cuồng Cốt】, gia hạn 2 hiệp (Sát ý ban sơ 50 điểm, khi đồng đội hành vi hồi cho phiên bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Thiên Thần Cuồng Nộ

Gây cho đối phương hàng trước 348% sát thương trang bị lý, gần kề thương lần này còn có 30% bạo kích và đúng đắn thêm, có 40% gây mang lại mục tiêu kết quả , duy trì 1 hiệp. Đồng thời tăng cho toàn thể phe ta bạo kích 20%, bảo trì 2 hiệp. Nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 800% ngay cạnh thương thứ ký, ví như tấn công phương châm cao hơn phiên bản thân, sút thêm 15% tấn công, duy trì 2 hiệp. Giả dụ phe ta đồng thời ra trận 3 Võ tướng tá Thục trở lên, đầu trận kích hoạt tác dụng .


Thiên Thần Giáng cầm

Gây cho đối thủ hàng trước 522% cạnh bên thương đồ vật lý, sát thương lần này có 1/2 bạo kích và chính xác thêm, tất cả 60% gây mang lại mục tiêu công dụng , bảo trì 1 hiệp. Ví như sinh lực kim chỉ nam trên 50%, gây thêm 1200% cạnh bên thương thiết bị ký, ví như tấn công kim chỉ nam cao hơn bạn dạng thân, giảm 15% tấn công, bạn dạng thân vào tâm trạng , duy trì đến khi ngừng chiến đấu. (Sát ý lúc đầu 100 điểm, hành vi hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Lôi quang quẻ Thuấn Thiểm

Gây đến địch sản phẩm dọc 476% gần cạnh thương vật dụng lý và gần kề thương bằng 10% sinh lực tối đa của kim chỉ nam (Không quá 450% tấn công bản thân), có một nửa mục tiêu, bên cạnh đó tăng cho bản thân 50% chống đỡ, gia hạn 2 hiệp, hồi cho phiên bản thân 5% sinh lực tối đa, giúp toàn bộ giảm cạnh bên thương phe ta tăng 20% duy trì 2 hiệp.


Thiên Hoàng Thần Lôi

Gây mang đến địch sản phẩm dọc 715% cạnh bên thương thiết bị lý, hồi cho phiên bản thân 10% sinh lực tối đa, tạo thêm cho kim chỉ nam sát thương bởi 12% sinh lực tối đa (Không quá 500% tấn công bản thân), đồng thời mục tiêu, trong tiến công lần sau buộc giới hạn mục tiêu là Khương Duy với vạo tâm trạng , bảo trì 4 hiệp (Ban đầu 50 điểm sát ý, bị ngay cạnh thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Linh Điểu Xảo Trận

Khiến tướng mạo địch tất cả nộ khí tối đa và địch bao quanh chịu liền kề thương pháp thuật, đôi khi triệu hồi 1 Mộc Diên, khi chấm dứt mỗi hiệp.


Tiên Linh Ngự Thú

Khiến tướng mạo địch có nộ khí tối đa và địch bao phủ chịu cạnh bên thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi hốt nhiên 1 Mộc Ngưu hoặc lưu lại Mã.


Ưng Kích trường Không

Khiến 1 đối thủ chịu 452% STVL, 1/2 giúp bạn dạng thân tăng 2 nộ khí, lần này tấn công khiến bạo kích và đúng mực tăng thêm 50%, phương châm chịu thêm 350% tiếp giáp thương.


Thảo vạc Tào Ngụy

Gây 241% AT đồ gia dụng lý mặt hàng trước, 1/2 - 2 nộ, - 20% tấn công, vào 2 hiệp. Đồng thời cục bộ phe ta tăng giáp thương mục tiêu 20%, vào 2 hiệp.


Bằng Kích lưu Vân

Gây 331% ST phép lên 01 cột, +20% đúng đắn và ST toàn bộ phe ta trong 2 hiệp, 80% khiến 1 fan ngẫu nhiên phe ta hồi 4 nộ khí


Kỳ Môn Độn Giáp

Gây 151% ST phép lên toàn bộ địch , +160% ST lên địch tất cả SL rộng 50%. + 15% chống đỡ phe ta vào 2 hiệp. Phe ta thấp hơn hoặc bằng phe địch, hút 2 Nộ, 1/2 xóa tâm trạng bất lợi.


Thất Thám Bàn Xà

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, 40% khiến bản thân tăng 4 nộ khí. Đồng thời tăng gần kề thương của bạn dạng thân tăng 15%, vào 2 hiệp.


Phá loàn Tập Kích

Khiến 1 đối phương chịu 320% STVL, 70% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, đồng thời giúp tiến công và đúng chuẩn của bản thân tăng 20%, trong 2 hiệp.


Thị máu Quỷ Ảnh

Gây 171% STVL hàng trước, 20% gây
Choáng trong 1 hiệp. Đồng thời trị liệu hữu ích của mục tiêu giảm 15% trong 2 hiệp. Lần này tiến công có thêm 20% thiết yếu xác.


Bách bộ Xuyên Dương

Khiến cục bộ phe địch chịu 107% STVL, 10% làm kim chỉ nam giảm 2 nộ khí. Đồng thời khiến trị liệu có lợi, phòng đỡ, né tránh của kim chỉ nam giảm 10%, vào 2 hiệp.


Vạn fan Khó Cản

Khiến 1 cột phe địch chịu 246% STVL, lần này tiến công có thêm 30% bạo kích với 30% độ mạnh bạo kích thêm. Đồng thời có 1/2 làm kim chỉ nam chịu thêm 120% cạnh bên thương.


Dục Hỏa Phượng Minh

Trị liệu cho tất cả phe ta (107%+700), đúng đắn mục tiêu tăng 15%, vào 2 hiệp. Có 50% giúp đơn vị chức năng phe ta tăng 2 điểm nộ khí.

Xem thêm:

Hồng Nhan Tam Quốc là g
*

*

*

Hồng Nhan Tam Quốc là 1 ứng dụng phương án được cách tân và phát triển bởi Jnney Studio. Trên trang này thiết lập xuống Phiên bạn dạng máy tính Hồng Nhan Tam Quốc chạy xe trên máy tính bằng phương pháp cài đặt trình giả lập Android. Trình giả lập app android là ứng dụng mô bỏng hệ thống điện thoại cảm ứng thông minh di động app android trên hệ điều hành quản lý máy tính, eivonline.edu.vn là trình mang lập game android chạy trên laptop WINDOWS. Bằng cách mô phỏng môi trường buổi giao lưu của điện thoại di động android 9.0, eivonline.edu.vn tất cả các tính năng mà trên điện thoại cảm ứng di động không có ,chẳng hạn như đa cửa ngõ sổ, lệnh macro và lưu lại thao tác vv , để rất có thể chơi mềm mại và mượt mà các game di động cầm tay trên trang bị tính. Nó là một trình trả lập Android được thiết kế theo phong cách đặc biệt cho tất cả những người đam mê trò chơi.
Nếu không tồn tại sự được cho phép của bạn chơi, eivonline.edu.vn đang không khi nào cài đặt bất kỳ chương trình như thế nào trên máy vi tính của bạn chơi hoặc xâm phạm thông tin cá nhân của tín đồ chơi và sẽ không sử dụng máy tính xách tay của người dùng để khai thác. Để biết đưa ra tiết, vui mừng xem về trả lời cho các thắc mắc bảo mật của eivonline.edu.vn .
Nếu có phiên bạn dạng PC tương xứng của Hồng Nhan Tam Quốc, điều ấy thì được, nhưng chúng ta có thể thông qua eivonline.edu.vn đùa Hồng Nhan Tam Quốc trên máy tính
để ytari nghiệm tốt hơn. 1. Truy hỏi xuất tài khoản lúc đầu Hồng Nhan Tam Quốc, cùng sử dụng tác dụng mở đa chức năng và đồng nhất hóa để giảm bớt rất nhiều các bước chuẩn bị. Việc áp dụng linh hoạt tác dụng ghi chuyển động cũng gồm thể auto truy xuất số ban đầu, tiếp đến ràng buộc thông tin tài khoản trò chơi sau khi vuốt cam kết tự mong mỏi muốn. 2. Tính năng ghi hoạt động cũng có thể giải quyết các hoạt động hoặc tác vụ tất cả tính lặp lại cao và đề xuất được dứt liên tục. Khi bộ đồng bộ hóa vẫn chạy, vận động tập lệnh sẽ ghi sẽ được thực thi, bỏ nhiều trình tế bào phỏng rất có thể chạy đồng bộ tập lệnh chuyển động và những các nhiệm vụ nhàm chán vận động được giao trọn vẹn cho eivonline.edu.vn. Ngoài câu hỏi quẹt thêm nhiều tài khoản game với rất nhiều nhân vật to gan mẽ, bạn còn rất có thể nhận được khoáng sản rút thẻ khủng.
"Sau đó là thiết bị máy vi tính được khuyến nghị cho trình mô rộp mở đối kháng hoặc mở kép: CPU: chip xử lý CPU hãng sản xuất intel hoặc AMD x86 / x86_64 Hệ điều hành: Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / Win11(hiện chỉ hỗ trợ hệ điều hành Windows, phiên bản MAC hiện tại không được hỗ trợ) Trình điều khiển: Windows Direct
X 11 / Trình tinh chỉnh đồ họa với Open
GL 4.0 RAM: 16 GB bộ nhớ lưu trữ hệ thống (RAM) Đĩa cứng: Ổ cứng trống về tối thiểu 100 GB VT: technology ảo hóa hartware (Intel VT-x / AMD-V) được nhảy trong BIOS chỉ dẫn VT mở không thiếu thốn nhất nếu như bạn cần mở thêm, nên sử dụng bộ xử lý có khá nhiều luồng hơn và card hình ảnh để lưu trữ tạm thời card đồ dùng họa mập hơn. Chi tiết về cách chọn, vui lòng tham khảo tại được mở thêm hướng dẫn setup trình mô bỏng và về tối ưu hóa . "
1

mua xuống eivonline.edu.vn về PC của khách hàng