Trong bài viết này chúng ta học cách sử dụng hàm abs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số trong ngôn ngữ lập trình C và C++.

Bạn đang xem: Hàm trị tuyệt đối trong c

*


*

Hàm abs() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy để sử dụng nó các bạn cần import vào đã nhé: #include.

Cú pháp hàm abs() trong C / C++

Hàm abs() là hàm được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số. Nó nhận một số làm đối số, sau đó trả về giá trị tuyệt đối của số đó.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại


Trong đó x là một số được truyền vào để tính giá trị truyệt đối.

Ví dụ hàm abs() trong C / C++

Trong phần này minh sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm abs() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa hai ví dụ nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 50, sau đó gọi hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối cho x.


#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 50 double x = 50, result; //sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối của số x result = abs(x); //hiển thị kết quả ra màn hình cout
Kết quả:

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -5.7 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ 1 nhé.


#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -5.7 double x = -5.7, result; //sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối của số x result = abs(x); //hiển thị kết quả ra màn hình cout
Kết quả:

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm abs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tập toán học, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để có thể nhớ nó nhé. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm thông dụng trong C / C++, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm


Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…


88online 79king nhà cái j88 nhà cái 789bet Jun 88 https://w88vnz.net/ PTWIN link vào one88 https://hi88g.com/ https://sv88.work/ nhacaitang100k.com ee88 VF555 f8bet https://sm66.ca/ nhà cái F8bet Jun88 6686 online, 6686 pw, Tải app dk8, dk8 bet

Để tính trị tuyệt đối trong C/C++. Chúng ta có thể sử dụng hàm abs() để tính trị tuyệt đối với số nguyên. Và hàm fabs() để tính trị tuyệt đối cho số thực. Mình sẽ lấy ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn nhé.


Trị tuyệt đối là gì?

Giá trị tuyệt đối(Absolute value) – còn thường được gọi là “mô-đun” – của một số thực x, viết là |x|, là giá trị của nó nhưng bỏ dấu. Như vậy |x| = -x nếu x là số âm, và |x| = x nếu x là số dương, và |0| =0.Giá trị tuyệt đối của một số có thể hiểu là khoảng cách của số đó đến số 0.Trong toán học, việc sử dụng giá trị tuyệt đối có trong hàng loạt hàm toán học, và còn được mở rộng cho các số phức, véctơ, trường,… liên hệ mật thiết với khái niệm giá trị.Đồ thị của một hàm số có các biến số nằm trong dấu “giá trị tuyệt đối” thì luôn luôn nằm phía trên của trục hoành.

*
Mô phỏng về trị tuyệt đối

Mục sau cùng mình sẽ chỉ các bạn cách để tự viết hàm tính giá trị tuyệt đối nhé.

Tính trị tuyệt đối của số nguyên

Để tính trị tuyệt đối với số nguyên trong C/C++, ta sử dụng hàm abs() có cú pháp như sau:

int abs(int x)Trong đó, x là số nguyên/ biến kiểu nguyên cần lấy giá trị tuyệt đối.

Đây là một ví dụ tính trị tuyệt đối sử dụng abs():

#include #include int main (){ int a, b; a = abs(10); printf("Gia tri cua a = %d\n", a); b = abs(-11); printf("Gia tri cua b = %d\n", b); return(0);}Kết quả:

Gia tri cua a = 10Gia tri cua b = 11

Tính giá trị tuyệt đối của số thực

Để tính trị tuyệt đối của số thực, ta sử dụng hàm fabs() có cú pháp như sau:

double fabs (double x);Trong đó x là một số thực mà bạn cần tính trị tuyệt đối. Bạn nhớ #include  nhé.

Xem thêm: 25 cuốn sách mang những cuốn sách hay và ý nghĩa nên đọc một lần trong đời

Ví dụ sử dụng hàm fabs():

#include #include int main (){ double a, b; a = fabs(10.5); printf("Gia tri cua a = %f\n", a); b = fabs(-11.2); printf("Gia tri cua b = %f\n", b); return(0);}Kết quả chạy:

Gia tri cua a = 10.500000Gia tri cua b = 11.200000

Tự viết hàm tính giá trị tuyệt đối

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng template trong C++ để viết 1 hàm chạy được cho cả số nguyên và số thực nhé.

#include #include template T abs_nguyenvanhieu(T a){ if(a >= 0) return a; else return a * (-1);}int main (){ int a = -5; float b = -9; printf("abs(%d) = %d\n", a, abs_nguyenvanhieu(a)); printf("abs(%f) = %f", b, abs_nguyenvanhieu(b));}Kết quả chạy: