.NET Framework 4.8 .NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.6 .NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 3.5 Service Pack 1 coi th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Giới thiệu

Công cụ sửa chữa thay thế .NET Framework của Microsoft phân phát hiện các sự thay thường xuyên ảnh hưởng đến việc cấu hình thiết lập hoặc update Microsoft .NET Framework. điều khoản này cố gắng giải quyết những sự thế đó bằng phương pháp áp dụng các bản sửa lỗi đang biết hoặc bằng cách sửa chữa các phiên bản cài để bị hỏng của những phiên phiên bản .NET Framework được hỗ trợ. Công cụ này còn có giao diện người dùng (UI) dựa vào trình giải đáp dễ sử dụng. Nó cũng cung cấp sử dụng mẫu lệnh thuộc với các tùy chọn nâng cao hơn.

Bạn đang xem: Lỗi khi cài net framework 4.0

Microsoft đã kiến thiết phiên bạn dạng cập nhật sau của Công cụ sửa chữa .NET Framework của Microsoft.

Phiên bản mới nhất

Các thay đổi được bao gồm trong phiên bản phát hành pb1.4

Công nỗ lực này hiện hỗ trợ Microsoft .NET Framework 4.8, 4.7.2, 4.7.1, 4.7 cùng 4.6.2. Vị đó, việc sửa chữa và sửa chữa cũng được áp dụng mang đến các sản phẩm này.Công cụ cung cấp tất cả những tính năng từ bạn dạng phát hành trước kia như hiện nay tại.

Ghi chú

Công cụ sửa chữa thay thế .NET Framework chỉ bao gồm sẵn bằng tiếng Anh.

Tải xuống thông tin

Phiên bản mới duy nhất của Công cụ sửa chữa .NET Framework gồm sẵn để sở hữu xuống từ website Trung tâm mua xuống sau của Microsoft:

*
sửa chữa Microsoft .NET Framework

Các tùy chọn loại lệnh được cung ứng cho phương pháp này

Tùy lựa chọn chuẩn

Mô tả

Sử dụng

/? HOẶC /trợ giúp

Hiển thị thông tin trợ giúp.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /?

/q OR /quiet

Chế độ im lặng. Không yêu cầu thúc đẩy của người tiêu dùng và giải pháp sẽ thử tất cả các bản sửa lỗi/sửa trị và lưu tệp nhật ký.Các tùy lựa chọn "/q" cùng "/p" tất cả tính chất thải trừ lẫn nhau.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /q

/p OR /thụ động

Chế độ không tồn tại người điều khiển. Chỉ thanh quy trình tiến độ được hiển thị.Các tùy chọn "/q" với "/p" gồm tính chất vứt bỏ lẫn nhau.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /p

/a OR /addsource

Chế độ sửa chữa ngoại tuyến. Cấu hình thiết lập redistributable tập tin kia là cần thiết để sửa chữa thay thế được xào nấu từ mạng chia sẻ hoặc thư mục đường truyền được xác định bởi cờ "/addsource". Thông thường, mức sử dụng này sẽ được sử dụng lúc công cụ hoạt động trong môi trường thiên nhiên bị ngắt kết nối hoặc khóa.

Net
Fx
Repair
Tool.exe dẫn thư mục /a/>Ví dụ:Net
Fx
Repair
Tool.exe /a "\Share
PcShare
Folder"

/r OR /repair

Hoạt rượu cồn sửa chữa có thể được tùy lựa chọn phạm vi để nhắm kim chỉ nam một tập hợp các đường cơ sở sản phẩm được chỉ định. Ví như tùy chọn này sẽ không được chỉ định, lý lẽ sẽ cố gắng sửa chữa tất cả các phiên bản .NET Framework được cung ứng đã mua đặt.Tùy lựa chọn "/sửa chữa" cũng hoàn toàn có thể được áp dụng cùng với giá trị "Không có" nhằm chỉ vận dụng các phiên bản sửa lỗi và quăng quật qua việc chạy sửa chữa thay thế cho ngẫu nhiên sản phẩm nào con đường cơ sở. Khi áp dụng tùy chọn này cùng với cái giá trị "Không có", thì không nên có thể định tùy chọn "/addsource".Tùy lựa chọn này chỉ áp dụng trong cơ chế Yên tĩnh cùng Thụ động.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /r version1>; Các giá trị phiên bạn dạng được hỗ trợ: .net35, .net4, .net45, .net451, .net452, .net461, .net462, .net471, .net472, .net472, .net48, none
Ví dụ:Net
Fx
Repair
Tool.exe /q /r .net4Net
Fx
Repair
Tool.exe /q /r .net35;. Net45

/l OR /logs

Hoặc chúng ta cũng có thể đặt đường truyền thư mục ước muốn cho tủ tệp nhật ký (Fix
Dot
Net*.cab) do cách thức tạo. Mang định (không xác định tùy chọn này) địa chỉ của tệp CAB là thư mục trên laptop của người dùng hiện tại.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /l có dẫn thư mục>Ví dụ:Net
Fx
Repair
Tool.exe /l "%temp%"

/c OR /collectonly

Chế độ Chỉ tích lũy Nhật ký. Chính sách này sẽ chất nhận được thu thập các nhật ký liên quan đến tùy chỉnh cấu hình .NET Framework, điều đó rất hữu dụng để khắc chế sự cố. Thay thế hoặc bất kỳ thao tác sửa lỗi không được triển khai khi tùy chọn này được chỉ định. Tùy chọn này chỉ được vận dụng trong chính sách Yên tĩnh và tiêu cực và vẫn chặn toàn bộ các thao tác khác.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /q /c
HOẶCNet
Fx
Repair
Tool.exe /p /c

/n OR /noceipconsent

Chọn không gửi tin tức phản hồi cho Microsoft. Mặc định (không chỉ định và hướng dẫn cờ) trả định rằng người dùng đã chọn gửi dữ liệu sử dụng mang lại Microsoft.Tùy lựa chọn này chỉ áp dụng trong cơ chế Yên tĩnh cùng Thụ động.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /q /n
HOẶCNet
Fx
Repair
Tool.exe /p /n

Thông tin Bổ sung

Tùy chọn hiện tượng Sửa chữa

Công cụ sửa chữa .NET Framework tuân theo tiến trình gồm bốn bước:

Cố ráng khắc phục sự vậy thiết lập

Áp dụng các bạn dạng sửa lỗi (yêu mong sự đồng ý của fan dùng)

Cố gắng sửa chữa tất cả các phiên bạn dạng .NET Framework đã mua đặt

Thu thập nhật cam kết (yêu mong sự chấp thuận của bạn dùng)

Công nỗ lực này rất có thể thực hiện nay một hoặc nhiều biến hóa cho phiên phiên bản .NET Framework đã download đặt. Ví dụ: điều này rất có thể sửa tâm lý của Windows Installer trên máy tính, đặt lại danh sách kiểm soát truy nhập tùy ý (DACLs) trên một số thư mục nhất mực hoặc giải quyết và xử lý các sự cố liên quan đến đăng ký cập nhật không hòa hợp lệ hoặc bị hỏng.

Hỗ trợ ngoại tuyến

Công cụ thay thế sửa chữa .NET Framework cung cấp tùy lựa chọn để sửa chữa thay thế các phiên phiên bản .NET Framework được cài để lên máy tính (bước 3 của quá trình trong phần "Tùy chọn sửa chữa Công cụ"). Chính sách yêu mong có các tệp có thể phân phối lại của những phiên bản đó tại thời điểm sửa chữa. Theo khoác định, dụng cụ tải các gói này xuống từ internet trong quá trình sửa chữa. Nếu lắp thêm tính của người sử dụng bị giới hạn hoặc không có kết nối internet, bạn nên sử dụng chính sách Ngoại con đường để sửa chữa. Để tiến hành điều này, hãy chỉ định và hướng dẫn tùy chọn /addsource cùng với đường dẫn của folder chứa các tập tin có thể phân phối lại, như trong lấy một ví dụ sau đây:

Netfx
Repair
Tool.exe /addsource \SHARE_PCSHARE_FOLDER
Nếu phương tiện Sửa chữa không kiếm thấy yêu thương cầu trưng bày lại trong folder được chỉ định, quy định sẽ cố gắng tải xuống tệp từ internet. Công cụ sửa chữa thay thế không thể triển khai điều này còn nếu như không thể sở hữu xuống tệp bắt buộc. Bảng sau liệt kê những tệp rất có thể phân phối lại .NET Framework.

Phiên phiên bản và hồ sơ

Kiến trúc

Tên tệp của chương trình cài đặt

Url

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dot
Net
Fx45_Full_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=255995

Hồ sơ sản phẩm khách .NET Framework 4

x86

dot
Net
Fx40_Client_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

Hồ sơ đồ vật khách .NET Framework 4

x86, x64

dot
Net
Fx40_Client_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 Full

x86

dot
Net
Fx40_Full_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 Full

x86, x64

dot
Net
Fx40_Full_x86_x64.exe

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (nếu đã thiết lập .NET Framework 3.0 và 3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?
Link
Id=259762

Chế độ im tĩnh và chính sách Thụ động

Tất cả các công dụng của dụng cụ Sửa chữa hoàn toàn có thể được auto hóa bằng phương pháp chạy phương pháp trong chế độ Yên tĩnh hoặc Thụ động. Điều này có ích ích của việc không yêu thương cầu ảnh hưởng của người dùng làm chạy công cụ. Điều này quan trọng hữu ích trong số triển khai lớn, trong các số đó người quản lí trị hệ thống rất có thể đặt cấu hình công vậy (thông qua mẫu lệnh) cùng cũng tích lũy nhật cam kết ở các vị trí được chỉ định.

Thu thập dữ liệu

Công cụ thay thế .NET Framework tích lũy thông tin về việc sử dụng công cụ ngoài việc tích lũy dữ liệu thiết đặt chẩn đoán. Tin tức sử dụng được thực hiện để nâng cao chất lượng của Công cụ sửa chữa .NET Framework với dữ liệu setup được sử dụng để nâng cấp thiết lập .NET Framework. Tin tức này không được thực hiện để tiếp thị hoặc xuất bán cho các bên thứ ba. Để hiểu biết thêm thông tin, hãy đọc Điều khoản về Quyền riêng bốn của Công cụ thay thế Microsoft .NET Framework. 

Để hiểu thêm thông tin về phong thái tải xuống các tệp cung cấp của Microsoft, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ thương mại trực tuyến

Microsoft đã quét vi-rút đến tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật độc nhất sẵn tất cả tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được giữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp chống chặn mọi nuốm đổi trái phép đối với tệp.Lưu ý Tính năng tích lũy dữ liệu tạo thành tệp cab nén chứa nhật ký setup .NET Framework. Sau khi công cụ xử trí nhật ký, một tệp .cab có tên là "Fix
Dot
Net*.cab" hoặc tệp giống như sẽ được tạo và giữ vào screen nền của người tiêu dùng hiện tại (nếu tệp đang hoạt động trong chính sách UI) hoặc vào một vị trí được chỉ định. Khi bạn bấm kết thúc trong trình phía dẫn, lý lẽ sẽ gởi tệp .cab có chứa nhật ký kết cho Microsoft.Tệp Fix
Dot
Net*.cab tàng trữ trên máy tính của bạn (hoặc địa chỉ được chỉ định) bất cứ bạn đưa ra quyết định gửi tài liệu cho Microsoft hay không.Nếu bạn áp dụng tùy chọn "/q", cửa hàng chúng tôi khuyên các bạn cũng nên thực hiện tùy chọn "/nhật ký" để lưu nhật ký vào một vài vị trí cụ thể hoặc vào share mạng để hỗ trợ kịch phiên bản doanh nghiệp.

*

lịch sử vẻ vang phiên bản

xây dựng pb1.4

Ngôn ngữ được hỗ trợ: giờ Anh (Mỹ)Thêm hỗ trợ cho .NET Framework 4.6.2 trải qua .NET Framework 4.8.

xây dừng phiên bản 1.3

Ngôn ngữ được hỗ trợ: giờ đồng hồ Anh (Mỹ)Mở rộng cung cấp cho .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 cùng .NET Framework 4.6.1.

kiến tạo pb1.2

Ngôn ngữ được hỗ trợ: giờ đồng hồ Anh (Mỹ)Chế độ yên tĩnh với hỗ trợ chính sách thụ động trải qua dòng lệnh được cung cấp cho công cụ. Bây giờ, công cụ này không yêu cầu chúng ta chỉ chạy trong cơ chế giao diện tín đồ dùng. Bởi đó, tác vụ có thể được auto hóa.Công thế này hiện cung cấp .NET Framework 4.5 với .NET Framework 4.5.1. Bởi đó, việc sửa chữa thay thế và thay thế cũng rất có thể áp dụng mang lại các sản phẩm này.Khóa chuyển chiếc lệnh tùy chọn mới sẽ được thêm vào để chất nhận được sửa chữa các phiên bạn dạng .NET Framework cụ thể để ghi đè việc sửa chữa thay thế các phiên bản đã thiết lập khác cùng một lúc.Tệp nhật ký vì Công cụ thay thế sửa chữa tạo lúc này có thể được lưu vào trong 1 vị trí do người dùng chỉ định bằng phương pháp sử dụng tùy chọn chiếc lệnh. Tùy chọn mới này đã ghi đè vị trí mặc định, là screen nền của người tiêu dùng hiện tại ở chính sách UI cùng thư mục %temp% ở cơ chế Yên tĩnh hoặc Thụ động.Tùy lựa chọn mới cho phép bạn chạy Công cụ thay thế trong chế độ Chỉ tích lũy Nhật ký mà không cần vận dụng bất kỳ phiên bản sửa lỗi hay thay thế nào. Tùy chọn cung cấp tính linh hoạt để thu thập và điều tra nhật ký kết trước khi chúng ta áp dụng bản sửa lỗi thực tế.Hỗ trợ tùy chọn bắt đầu được cung cấp để được cho phép bạn chọn không thu thập bất kỳ dữ liệu như thế nào ở chính sách Yên tĩnh hoặc Thụ động. Phát hành: v1.1Ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Mỹ)Bản xây dựng v1.1 mở rộng hỗ trợ cho .NET Framework 3.5 SP1 (bao tất cả .NET Framework 3.0 SP2 cùng .NET Framework 2.0 SP2). Xây cất v1.1 cũng bổ sung hỗ trợ nước ngoài tuyến mang đến các máy tính có liên kết internet tinh giảm hoặc không có kết nối internet.Bản phân phát hành: v1.0Ngôn ngữ được hỗ trợ: giờ Anh (Mỹ)Phát hành v1.0 là phiên bạn dạng đầu tiên của luật có hỗ trợ cho .NET Framework 4 với các bản cập nhật của công cụ.

Cấu hình bị ảnh hưởng

Bạn có thể sử dụng Công cụ thay thế .NET Framework nhằm khắc phục sự cố thiết lập cho các thông số kỹ thuật sau:

Trong quá trình sử dụng máy tính xách tay thì NET Framework bao gồm là 1 phần có vai trò khôn cùng quan trọng. Vậy khi chạm mặt phải lỗi không download được NET Framework 4 bên trên win 7 thì làm cầm cố nào để khắc phục? Tham khảo bài viết sau đây của shop chúng tôi để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho phiên bản thân nhé!

NET Framework là gì ?

Trước lúc đi vào chi tiết cách sửa lỗi không cài đặt được NET Framework thì bạn cần phải tìm hiểu một chút ít về NET Framework để có thể hiểu rõ được tầm đặc biệt của nó trong máy tính. Theo đó, Microsoft .NET Framework đó là mô hình lập trình sẵn của Microsoft. Nó có nhiệm vụ cung cấp, cung cấp cho thư viện dùng tầm thường các ứng dụng được lập trình và chạy trên căn nguyên .NET.

Tuy nhiên, trong một số trong những trường hòa hợp khi người tiêu dùng chạy hoặc thiết đặt một chương trình nào kia thì thấy mở ra thông báo yêu cầu cài đặt NET Framework. Đôi khi trong lắp thêm của các bạn sẽ phải cài rất nhiều phiên phiên bản NET Framework không giống nhau để sử dụng. Và không phải lúc nào cũng phiên bản NET Framework mới nhất là sẽ hoàn toàn có thể bao quát lác hơn những phiên bản cũ.

*
Microsoft .NET Framework chính là mô hình xây dựng của Microsoft

Cấu hình máy tính xách tay tối thiểu để tải NET Framework

Đối với NET Framework phiên bạn dạng 4.0 trở lên thì để sở hữu thể thiết lập thì đồ vật của bạn phải có cấu hình đáp ứng được gần như yêu cầu tối thiểu sau:

Hệ điều hành: Windows hệ thống 2003 Service Pack 2, Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows server 2008, Windows server 2008 R2, Windows server 2008 R2 SP1, Windows XP Service Pack 3, Windows Vista Service Pack 1.Vi xử lý: về tối thiểu 1 GHz hoặc nhanh hơn.RAM: Ít độc nhất vô nhị là 512MB hoặc hơn.Dung lượng trống về tối thiểu: 2GB (đối cùng với Windows bản 64-bit) với 850MB (đối với Windows phiên bản 32-bit).
*
Đối với NET Framework phiên phiên bản 4.0 trở lên trên thì để có thể cài đặt thì sản phẩm của bạn cần phải có cấu hình mạnh mẽ

Link tải về Phần Mềm

Hướng dẫn sửa lỗi không download được NET Framework 4 bên trên win 7

Do có không ít nguyên nhân dẫn đến việc người dùng không sở hữu được .NET Framework. Nỗ lực nên, các bạn sẽ phải áp dụng nhiều cách không giống nhau để đánh giá để rất có thể khắc phục được lỗi này. Sau đây là một số hầu như lỗi không tải được NET Framework 4 bên trên win 7 thông dụng và giải pháp khắc phục mà bạn nên tham khảo:

Sửa lỗi “HRESULT 0xc8000222 khi tăng cấp Plesk”

Nếu setup .NET Framework 4 không thành công, thông báo lỗi “HRESULT 0xc8000222 vào khi tăng cấp Plesk” sẽ được hiển thị. Tại sao chính dẫn mang lại lỗi lỗi HRESULT 0x
C8000222 có thể là vày Windows Update.

*
Trong quy trình sử dụng máy tính thì NET Framework chủ yếu là 1 phần có vai trò hết sức quan trọng

Để có thể sửa lỗi “HRESULT 0xc8000222 khi tăng cấp Plesk” trong thừa trình thiết lập .NET Framework 4 thì các bạn hãy thực hiện theo lý giải sau:

Bước 1: bạn hãy liên kết với đồ vật chủ trải qua RDP.

Bước 2: thực hiện mở vết nhắc với nhập lệnh sau để có thể dừng thương mại & dịch vụ Windows Update: net stop Wu
Au
Serv. Tiến hành lặp lại quá trình cho mang đến khi dứt hiển thị dịch vụ thương mại thành công.

Bước 3: truy vấn thư mục Windows với tiến hành biến đổi quyền và thay đổi tên thư mục bằng phương pháp chạy các lệnh sau:

cd% windir%icacls “Software
Distribution” / cung cấp cho số đông người: FDi chuyển ứng dụng Distribution Software
Distribution old

Bước 4: Chạy lệnh trong cửa sổ Command Prompt để rất có thể kích hoạt Windows Update: net start Wu
Au
Serv

Bước 5: Tiến hành thiết đặt lại .NET Framework.

Bước 6: trường hợp sự nắm vẫn tiếp diễn thì người tiêu dùng hãy khởi động lại máy chủ và thử setup lại một đợt nữa.

*
Nguyên nhân thiết yếu dẫn cho lỗi lỗi HRESULT 0x
C8000222 rất có thể là bởi Windows Update

Sửa lỗi cùng với Dịch vụ

Đối với lỗi dịch vụ thương mại thì chúng ta hãy triển khai theo gần như hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đầu tiên người tiêu dùng phải nhấn tổng hợp phím Windows + R và tiếp đến gõ “services.msc“Vào đi” để truy cập vào công cụ cai quản Dịch vụ.Bước 2: sau thời điểm truy cập dịch vụ thành công, người dùng hãy bình chọn nó update hệ điều hành Window xem đã kích hoạt chưa. Thường xuyên cập nhật hệ điều hành đó là biện pháp giúp người tiêu dùng khắc phục lỗi không thiết lập được .NET Framework. Mặc dù nhiên, các bạn hãy nhớ nhấn vào phải (hoặc nhấp đúp) rồi chọn vào mục Tính chất.Bước 3: vào phần trực thuộc tính Windows Update, người dùng vui lòng Chọn tự động hóa cho nhiều loại Khởi cồn để khối hệ thống được auto cập nhật Windows lên phiên phiên bản mới nhất khi có. Sau đó, đừng quên Khởi đụng và Áp dụng, ở đầu cuối nhấn vào OK để chứng thực hành động trên.Bước 4: người dùng hãy dấn lại tổng hợp phím Windows + R tiếp đến gõ “Gpedit.msc” để sở hữu được quyền truy vấn vào Trình chỉnh sửa chính sách nhóm cục bộ.Bước 5: theo lần lượt trong Local Group Policy Editor, Local Group Policy Editor chọn thông số kỹ thuật máy tính, tiếp đến là chủng loại quản trị, tiếp nối là Hệ thống. Vào phần khối hệ thống bạn hãy tìm một tệp có tên chỉ định thiết đặt cho tùy lựa chọn … sau đó bấm chuột phải và lựa chọn vào chỉnh sửa để chỉnh sửa.Bước 6: người dùng chỉ quan trọng lập Đã nhảy và kế tiếp Áp dụng, sau cuối chọn OK cùng đóng là xong.

Xem thêm: Đại kỷ nguyên việt nam: số tết 2018, hoa hồng của quỷ

*
Việc không mua được NET Framework sẽ để cho máy tính không thực hiện được phần lớn phần mềm cung cấp cho bài toán lập trình .Net

Lời kết

Việc không sở hữu được NET Framework sẽ làm cho máy tính, laptop của doanh nghiệp không áp dụng được phần đa phần mềm cung cấp cho việc lập trình .Net, đặc biệt là khi chơi game. Mong rằng với những chia sẻ trên, các bạn đọc đã hiểu cách thức sửa lỗi không cài được net framework 4 bên trên win 7 một cách kết quả và lập cập nhất.