BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 36-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 03 tháng bốn năm 2018

HƯỚNGDẪN

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦAĐẢNG

I- HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này hướng dẫnvề thể thức cùng kỹ thuật trình diễn văn phiên bản của Đảng.

Bạn đang xem: Thể thức văn bản mới nhất 2018

Văn phiên bản chuyên ngành,văn phiên bản khi in thành sách và các ấn phẩm không giống không thuộc phạm vi điều chỉnhcủa lí giải này.

2. Đối tượng áp dụng

Văn phiên bản này áp dụngđối với các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng từ tw đến cơ sở.

Hệ thống những trườngchính trị, các cơ quan, tổ chức hoạt động theo qui định Doanh nghiệp ko thuộcđối tượng áp dụng văn bạn dạng này.

3. Yêu cầu

Văn bản chính thứccủa cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng bắt buộc thống độc nhất vô nhị thể thức cùng kỹ thuật trìnhbày để bảo đảm giá trị pháp lý và quý hiếm thực tiễn.

4. Trách nhiệm củacác cá nhân

- người ký văn phiên bản làngười chịu trách nhiệm về thể thức cùng kỹ thuật trình bày văn bản.

- Chánh văn phònghoặc bạn được giao phụ trách công tác văn chống có trách nhiệm thẩm định thểthức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Cán bộ, nhân viênđược giao soạn thảo văn bản có trách nhiệm tiến hành đúng lý giải về thể thứcvà kỹ thuật trình diễn văn bản.

- Cán bộ, nhân viênlàm trách nhiệm văn thư ban ngành có trọng trách kiểm tra thể thức với kỹ thuật trìnhbày văn bạn dạng trước lúc trình ký, phát hành.

II- HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1.Các yếu tố thể thức bắt buộc

1.1.Tiêu đề "Đảng cùng sản Việt Nam"

1.1.1. Thể thức

Tiêu đề "Đảng
Cộng sản Việt Nam" là yếu tắc thể thức xác định văn bạn dạng của Đảng.

1.1.2. Chuyên môn trìnhbày

Tiêu đề trình bàytrang đầu, góc phải, cái đầu, phía dưới có mặt đường kẻ ngang ngăn cách với địadanh với ngày, tháng, năm phát hành văn bản; chỉ kẻ ngang nét liền, tất cả độ dàibằng độ nhiều năm tiêu đề (ô số 1, Phụ lục 1).

Ví dụ:

ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

1.2.Tên cơ quan phát hành văn bản

1.2.1. Thể thức

Tên cơ quan ban hànhvăn bạn dạng là nhân tố thể thức xác minh tác mang văn bản. Ghi chính xác, đầy đủtên cơ quan ban hành văn bản theo chính sách của Điều lệ Đảng hoặc văn bạn dạng thànhlập của cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng gồm thẩm quyền.

a) Văn bản của đạihội đảng những cấp đứng tên cơ quan ban hành văn phiên bản là đại hội đảng cấp cho đó; ghirõ đại hội đại biểu hoặc đại hội tổng thể đảng viên lần máy mấy, ngôi trường hợpkhông xác minh được lần trang bị mấy thì ghi thời gian của nhiệm kỳ. Văn bản củađoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư phương pháp đại biểu, ban kiểm phiếu ghitên cơ quan phát hành văn bạn dạng là đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tưcách đại biểu, ban kiểm phiếu với tên cơ quan cấp trên là đại hội đảng cấp đó.

- Văn bạn dạng của đại hộiđảng toàn quốc.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củađoàn chủ tịch

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ…ĐOÀN CHỦ TỊCH*

- Văn bản của đại hộiđảng bộ cấp tỉnh và đảng bộ trực nằm trong Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củađoàn thư ký

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ quan lại TRUNG ƯƠNGLẦN THỨ…ĐOÀN THƯ KÝ*

- Văn bản của đại hộiđảng cỗ cấp huyện.

Ví dụ 1: Văn phiên bản củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU THÀNH LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaban thẩm tra tư giải pháp đại biểu

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ HUYỆN CÔN ĐẢO LẦN THỨ…BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU*

- Văn phiên bản của đại hộiđảng cỗ cấp cơ sở. Lấy ví dụ như 1: Văn bạn dạng của đại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn phiên bản củaban kiểm phiếu

ĐẠIHỘIĐẢNG BỘ CỤC LƯU TRỮ NHIỆM KỲ…BAN KIỂM PHIẾU*

- Văn phiên bản của đại hộichi bộ.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađại hội

ĐẠIHỘICHI BỘ THÔN ĐẠI ĐỒNG NHIỆM KỲ…*

Ví dụ 2: Văn phiên bản củaban kiểm phiếu

ĐẠIHỘICHI BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ…BAN KIỂM PHIẾU*

b) Văn bạn dạng của cung cấp uỷcác cấp cho và chi bộ ghi tên cơ quan phát hành văn bản như sau:

- Văn bản của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ bao gồm trị, Ban túng thiếu thư ghi phổ biến là Ban Chấp hành Trungương.

Ví dụ:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG*

- Văn phiên bản của banchấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng cỗ trực nằm trong Trung ương, văn bản củaban hay vụ thức giấc uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tw ghi chung làtỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐỒNG THÁP*

Ví dụ 2:

ĐẢNGUỶ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG*

- Văn bản của banchấp hành đảng bộ huyện, quận với đảng bộ tương đương, văn bản của ban hay vụhuyện uỷ, quận uỷ và đảng uỷ tương tự ghi bình thường là thị xã uỷ, quận uỷ, đảnguỷ với tên của đảng bộ cấp bên trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ TỈNH HÀ GIANGHUYỆN UỶ ĐỒNG VĂN*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ TỈNH CÀ MAUĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP*

- Văn bạn dạng của banchấp hành đảng cỗ cơ sở, văn phiên bản của ban thường xuyên vụ đảng uỷ đại lý ghi phổ biến làđảng uỷ cùng tên đảng cỗ cấp trên trực tiếp.

Ví dụ:

ĐẢNGBỘ HUYỆN THANH CHƯƠNGĐẢNG UỶ XÃ THANH HÀ*

- Văn bản của đảng uỷbộ phận trực thuộc đảng uỷ cửa hàng ghi tên đảng uỷ bộ phận và thương hiệu đảng bộ cơ sởcấp bên trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ XÃ LỘC THUỶĐẢNG UỶ THÔN tuy LỘC*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ SỞ Y TẾĐẢNG UỶ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH*

- Văn bạn dạng của chi bộcơ sở, chi bộ trực nằm trong đảng uỷ đại lý và bỏ ra bộ trực thuộc đảng uỷ thành phần ghichung là bỏ ra bộ với tên đảng cỗ cấp trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ XÃ TIÊN PHONGCHI BỘ XÓM ĐỊNH THÀNH*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ CỤC QUẢN TRỊ T.78CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC*

c) Văn bản của những cơquan, tổ chức triển khai đảng được lập theo đưa ra quyết định của cấp uỷ các cấp (cơ quan liêu thammưu, giúp việc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng…)ghi tên cơ quan ban hành văn bạn dạng là tên cơ quan, tổ chức đảng với tên cấp cho uỷ màcơ quan kia trực thuộc.

- Văn phiên bản của những cơquan tham mưu, giúp việc.

Ví dụ 1: Văn bản củacác phòng ban tham mưu, giúp câu hỏi Trung ương

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TỔ CHỨC*

Ví dụ 2: Văn phiên bản củacác cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh

TỈNHUỶ KIÊN GIANGVĂN PHÒNG*

Ví dụ 3: Văn bạn dạng củacác cơ quan tham mưu, giúp bài toán cấp uỷ cấp huyện

HUYỆNUỶ TRÙNG KHÁNHBAN DÂN VẬN*

- Văn phiên bản của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng.

+ Văn phiên bản của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng trực nằm trong Trung ương

Ví dụ 1:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI*

Ví dụ 2:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ*

+ Văn bản của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng trực chân tay uỷ cấp tỉnh.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐIỆN BIÊNĐẢNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN*

Ví dụ 2:

THÀNHUỶ CẦN THƠBAN CÁN SỰ ĐẢNG UỶ BAN NHÂN DÂN*

- Văn bản của những banchỉ đạo, tiểu ban, hội đồng…

+ Văn phiên bản của các banchỉ đạo, đái ban, hội đồng… trực thuộc Trung ương.

Ví dụ 1:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP*

Ví dụ 2:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGHỘI ĐỒNG LÝ LUẬN*

+ Văn bản của các banchỉ đạo, đái ban, hội đồng… trực chân tay uỷ cấp cho tỉnh.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐỒNG NAIBAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH*

Ví dụ 2:

TỈNHUỶ TUYÊN QUANGTIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XV*

+ Văn phiên bản của các banchỉ đạo, đái ban, hội đồng… trực thủ công uỷ cung cấp huyện.

Ví dụ 1:

HUYỆNUỶ PHONG ĐIỀNBAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ*

Ví dụ 2:

HUYỆNUỶ ĐỊNH HOÁHỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU*

d) Văn phiên bản của cácđơn vị được lập theo ra quyết định của cơ quan, tổ chức đảng các cấp đứng tên cơquan ban hành văn phiên bản là tên đơn vị và tên cơ quan cung cấp trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

BANTUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNGVỤ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ*

Ví dụ 2:

VĂNPHÒNG TỈNH UỶPHÒNG TỔNG HỢP*

đ) Văn phiên bản của liêncơ quan phát hành ghi tương đối đầy đủ tên các cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

Ví dụ:

BANTỔ CHỨC TỈNH UỶ - SỞ NỘI VỤ*

1.2.2. Chuyên môn trìnhbày

Tên cơ quan ban hànhvăn phiên bản dài có thể trình bày thành nhiều dòng. Đối cùng với văn bản của liên cơquan, đề tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ trì trước, giữa những tên cơ quan, tổ chức códấu gạch nối (-).

Tên cơ sở ban hànhvăn bạn dạng trình bày góc trái, chiếc đầu, ngang cùng với tiêu đề, phía dưới có lốt sao(*) phân làn với số và cam kết hiệu văn bản (ô số 2, Phụ lục 1).

1.3.Số và cam kết hiệu văn bản

1.3.1. Thể thức

a) Số văn bản là sốthứ trường đoản cú của văn bản được đăng ký, thống trị tại văn thư cơ quan. Nuốm thể:

- Số văn bản của đạihội đảng những cấp ghi liên tiếp từ số 01 bình thường cho tất cả các tên loại văn phiên bản củađại hội, đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư phương pháp đại biểu, ban kiểmphiếu kể từ ngày mở đầu đại hội (tính trường đoản cú khi bắt đầu phiên trù bị) mang đến hếtngày bế mạc đại hội.

- Số văn phiên bản của cấpuỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng được lập theo quyết định của cung cấp uỷ (gồm: cơ quantham mưu, giúp việc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban chỉ đạo, tiểu ban, hộiđồng…), các đơn vị được lập theo quyết định của cơ quan, tổ chức đảng các cấpghi thường xuyên từ số 01 cho từng tên một số loại văn bản trong một nhiệm kỳ cấp uỷ.

Nhiệm kỳ cấp uỷ đượctính từ ngày liền kề sau ngày bế mạc đại hội lần này đến khi xong ngày bế mạc đạihội lần kế tiếp. Trường hợp họp báo hội nghị cấp uỷ lần trước tiên diễn ra vào thờigian đại hội thì nhiệm kỳ cấp uỷ mới được tính từ ngày khai mạc họp báo hội nghị cấp uỷlần máy nhất.

- Số văn bản của liêncơ quan ban hành ghi liên tiếp với số văn phiên bản cùng tên một số loại của cơ quan, tổ chứcchủ trì.

- Số văn bản mật ghiliên tục với số văn phiên bản không mật cùng tên nhiều loại văn bản.

b) ký hiệu văn bảngồm team chữ viết tắt của tên một số loại văn phiên bản và tên cơ quan ban hành văn bản.

- cam kết hiệu thương hiệu loạivăn bạn dạng là vần âm đầu những âm ngày tiết của tên một số loại văn bản, như: NQ (nghị quyết),CT (chỉ thị), KL (kết luận), QC (quy chế), BC (báo cáo)…

Ký hiệu một trong những tênloại văn bản thống độc nhất vô nhị như sau:

Quyết định: QĐ

Quy định: QĐi

Chỉ thị: CT

Chương trình: CTr

Thông tri: TT

Tờ trình: TTr

- ký kết hiệu thương hiệu cơ quanban hành văn bản là những vần âm đầu các âm huyết của thương hiệu cơ quan phát hành vănbản.

+ ký kết hiệu thương hiệu cơ quanban hành văn phiên bản của đại hội đảng những cấp (gồm: đại hội, đoàn nhà tịch, đoànthư ký, ban thẩm tra tư biện pháp đại biểu, ban kiểm phiếu) ghi bình thường chữ viết tắtlà "ĐH".

Ví dụ 1: report củađại hội

Số16-BC/ĐH

Ví dụ 2: Biên bạn dạng củaban kiểm phiếu

Số18-BB/ĐH

+ ký kết hiệu tên cơ quanban hành văn bản của cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng những cấp ghi chữ viết tắt têncấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng đó.

Ví dụ 1: Quyết địnhcủa Ban tài chính Trung ương

Số246-QĐ/BKTTW

Ví dụ 2: phía dẫncủa tỉnh uỷ

Số15-HD/TU

Ví dụ 3: Công văn củaban tổ chức triển khai tỉnh uỷ

Số357-CV/BTCTU

Ví dụ 4: report củahuyện uỷ

Số76-BC/HU

+ ký hiệu thương hiệu cơ quanban hành văn phiên bản của liên cơ quan phát hành ghi chữ viết tắt tên những cơ quan, tổchức ban hành văn bản.

Ví dụ: quy định củaliên phòng ban ban tổ chức triển khai tỉnh uỷ với ban dân vận thức giấc uỷ

Số05-QC/BTCTU-BDVTU

Ký hiệu một vài tên cơquan ban hành văn phiên bản thống độc nhất như sau:

* những đảng uỷ và chibộ

Đảng uỷ quân sự:ĐUQS; riêng rẽ Quân uỷ Trung ương: QUTW

Đảng uỷ công an: ĐUCA

Đảng uỷ biên phòng:ĐUBP

Đảng uỷ khối: ĐUK

Các đảng uỷ khác: ĐU

Chi bộ: CB

* các cơ quan liêu thammưu, góp việc

Uỷ ban bình chọn Trungương: UBKTTW

Ban tổ chức triển khai tỉnh uỷ:BTCTU

Ban tuyên giáo huyệnuỷ: BTGHU

* Đảng đoàn: ĐĐ

* Ban cán sự đảng:BCSĐ

* Ban chỉ đạo: BCĐ

* tè ban: TB

* Hội đồng: HĐ

1.3.2. Kỹ thuật trìnhbày

Số văn phiên bản viết bằngchữ số Ả-rập. Số văn phiên bản nhỏ rộng 10 đề nghị ghi số 0 phía trước; giữa số cùng kýhiệu bao gồm dấu gạch men nối (-), giữa chữ viết tắt tên nhiều loại văn bạn dạng và chữ viết tắttên cơ quan phát hành văn bạn dạng có vết gạch chéo (/), giữa chữ viết tắt của liêncơ quan ban hành văn phiên bản có lốt gạch nối (-).

Số và cam kết hiệu văn bảntrình bày bằng phẳng dưới tên cơ quan phát hành văn phiên bản (ô số 3, Phụ lục 1).

1.4.Địa danh và ngày, tháng, năm phát hành văn bản

1.4.1. Thể thức

a) Địa danh ban hànhvăn bạn dạng là tên thường gọi chính thức của đơn vị hành thiết yếu (tên riêng của tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương; tên riêng rẽ của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh; tên riêng của xã, phường, thị trấn) nơi cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng đặttrụ sở.

- Văn phiên bản của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức triển khai đảng cấp tw ghi địa danh phát hành văn bạn dạng là tên tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bản của
Ban Đối ngoại tw (trụ sở tại thành phố Hà Nội)


Nội,

Ví dụ 2: Văn bạn dạng của
Cục quản lí trị T.26 thuộc Văn phòng tw Đảng (trụ sở tại thành phố Đà
Nẵng)

Đà
Nẵng,

- Văn phiên bản của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức đảng cung cấp tỉnh ghi địa danh phát hành văn phiên bản là thương hiệu tỉnh, thànhphố trực trực thuộc Trung ương.

Ví dụ 1: Văn phiên bản của
Tỉnh uỷ Quảng Trị

Quảng
Trị,

Ví dụ 2: Văn phiên bản của
Ban cán sự đảng Uỷ ban dân chúng tỉnh An Giang

An
Giang,

- Văn bản của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức đảng cấp huyện ghi địa danh ban hành văn phiên bản là thương hiệu huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ví dụ 1: Văn bản của
Huyện uỷ Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)

Lâm
Hà,

Ví dụ 2: Văn bản của
Ban Dân vận huyện uỷ Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên)

Tuần
Giáo,

- Văn bạn dạng của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức đảng cấp cửa hàng ở xã, phường, thị xã ghi địa điểm ban hànhvăn phiên bản là tên xã, phường, thị trấn.

Ví dụ 1: Văn phiên bản của
Đảng uỷ làng Nhân chiến hạ (huyện Gia Bình, tỉnh giấc Bắc Ninh)

Nhân
Thắng,

Ví dụ 2: Văn bạn dạng của
Chi bộ thôn Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội)

Tân
Triều,

- Văn phiên bản của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức đảng được lập ở các cơ quan liêu công tác, đơn vị chức năng hành chính, sựnghiệp, tổ chức kinh tế… ghi địa danh phát hành văn bạn dạng theo địa điểm ban hànhvăn bạn dạng của phòng ban công tác, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức kinh tế...

- Văn bản của liên cơquan ban hành ghi địa danh ban hành văn bản theo địa danh ban hành văn bản củacơ quan, tổ chức chủ trì.

- Ghi thêm cấp hànhchính trước địa danh ban hành văn phiên bản trong những trường đúng theo sau đây:

+ Địa danh sở hữu tênngười, địa danh một âm tiết, địa điểm theo số vật dụng tự.

Ví dụ 1: Địa danhhành thiết yếu mang tên người

Quận
Hai Bà Trưng; Phường Lê Đại Hành...

Ví dụ 2: Địa danhhành chính một âm tiết

Thànhphố Huế; Phường Bưởi...

Ví dụ 3: Địa danhhành chủ yếu theo số sản phẩm công nghệ tự

Phường7; Quận 1...

+ Địa danh có tênriêng của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thức giấc trùng cùng với tên riêng biệt củatỉnh; tên riêng rẽ của xã, phường, thị trấn thuộc thị xã trùng với tên riêng rẽ của huyện...

Ví dụ 1: Văn phiên bản củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng tp Hoà Bình, thức giấc Hoà Bình

Thànhphố Hoà Bình,

Ví dụ 2: Văn bản củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng thị trấn Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thịtrấn Chợ Mới,

b) Ngày, tháng, nămban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn phiên bản được người dân có thẩm quyền ký kết banhành.

1.4.2. Chuyên môn trìnhbày

Ngày bên dưới 10 cùng thángdưới 3 phải thêm số 0 làm việc trước với viết rất đầy đủ chữ ngày, tháng, năm; giữa địadanh cùng ngày, tháng, năm ban hành văn bạn dạng có vết phẩy (,).

Ví dụ:


Nội, ngày thứ 3 tháng 02 năm 2018

Cấp hành thiết yếu trướcđịa danh phát hành văn bản có thể ghi chữ viết tắt là TP (thành phố), TX (thịxã), TT (thị trấn)...

Ví dụ:

TP.Hồ Chí Minh; Q. Lê Chân...

Địa danh với ngày,tháng, năm ban hành văn bản trình bày bên dưới tiêu đề (ô số 4, Phụ lục 1).

1.5.Tên các loại văn bản và trích yếu văn bản văn bản

1.5.1. Thể thức

- Tên loại văn phiên bản làtên của từng loại văn bản. Các văn bản ban hành đều ghi tên nhiều loại văn bản, trừcông văn. Trích yếu nội dung văn phiên bản là một câu gọn ghẽ hoặc một cụm từ phảnánh nội dung hầu hết của văn bản.

Ví dụ:

BÁOCÁOkết trái đại hội đưa ra bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020-----

- và một tên loạivăn bản mà cung cấp uỷ hoặc ban hay vụ cấp uỷ ban hành có thể ghi tên tác giảtrong trích yếu văn bản văn bản.

Ví dụ:

KẾTLUẬNCỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶvề công tác cán bộ-----

- Riêng report chínhtrị bởi vì cấp uỷ khoá đương nhiệm trình đại hội đảng các cấp ghi tên loại và tríchyếu văn bản văn bản như sau:

+ Trường hợp báo cáochính trị tất cả chủ đề

Ví dụ:

…(NỘIDUNG CHỦ ĐỀ)…(báo cáo của... Khoá... Trình đại hội... Lần thứ...)-----

+ Trường hòa hợp báo cáochính trị không tồn tại chủ đề

Ví dụ:

BÁOCÁO...(trích yếu nội dung)...(báo cáo của... Nhiệm kỳ... Trình đại hội... Nhiệm kỳ...)-----

1.5.2. Nghệ thuật trìnhbày

Tên nhiều loại văn bảntrình bày một loại riêng, trích yếu nội dung văn phiên bản trình bày bên dưới tên loạivăn bản; phía bên dưới trích yếu ngôn từ văn phiên bản có năm (5) vệt gạch nối (-) ngăncách với văn bản văn bản.

Tên một số loại và trích yếunội dung văn phiên bản trình bày tại chính giữa trang đầu văn phiên bản (ô số 5a, Phụ lục 1).

Riêng trích yếu ớt nộidung văn phiên bản của tên một số loại công văn trình diễn dưới số và cam kết hiệu văn bạn dạng (ô số5b, Phụ lục 1).

Ví dụ:

Số268-CV/VPTUChuẩnbị họp báo hội nghị trực tuyếnquán triệt Nghị quyết trung ương 6 khoá XII

1.6.Nội dung văn bản

1.6.1. Thể thức

Nội dung văn phiên bản làthành phần thể thức hầu hết của văn bản. Ngôn từ văn bạn dạng phải bảo vệ các yêucầu sau đây:

- Đúng công ty trương,đường lối của Đảng, pháp luật trong phòng nước.

- tương xứng với tênloại văn bản; diễn đạt phổ thông, chính xác, rõ ràng, dễ dàng hiểu.

- Chỉ viết tắt nhữngtừ, các từ thông dụng. Rất có thể viết tắt hồ hết từ, các từ áp dụng nhiều lần trongvăn bản, nhưng những chữ viết tắt lần đầu tiên của từ, các từ phải đặt trong vết ngoặcđơn ngay sau từ, các từ đó.

- lúc viện dẫn phải ghiđầy đủ tên nhiều loại văn bản, số, cam kết hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành vănbản, thương hiệu cơ quan ban hành văn bạn dạng và trích yếu ngôn từ văn bản; các lần việndẫn tiếp theo chỉ ghi tên loại và số, cam kết hiệu của văn bạn dạng đó.

- phân tích và lý giải rõ cácthuật ngữ trình độ sử dụng trong văn bản.

- Tuỳ theo nội dung,văn phiên bản được bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm... Mang lại phù hợp.

1.6.2. Chuyên môn trìnhbày

Thông hay nội dungbản văn được dàn hầu như cả hai lề; lúc xuống dòng, chữ đầu chiếc lùi vào mức 10mm; khoảng cách giữa những đoạn văn bản (Spacing) buổi tối thiểu là 6pt; khoảng cáchgiữa những dòng (Line spacing) tối thiểu là 18pt (Exactly); dứt nội dung vănbản bao gồm dấu chấm (.).

Những văn phiên bản có phầncăn cứ ban hành, các căn cứ trình diễn một dòng riêng, cuối dòng tất cả dấu chấmphẩy (;), riêng rẽ căn cứ sau cùng có dấu phẩy (,).

Những văn phiên bản được bốcục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm trình bày như sau:

+ Phần, chương: Cáctừ "Phần", "Chương" cùng số lắp thêm tự của phần, công tác bàymột chiếc riêng, thiết yếu giữa; số sản phẩm tự của phần, chương cần sử dụng chữ số La Mã hoặcghi bởi chữ; thương hiệu phần, chương (nếu có) trình diễn ngay dưới từ "Phần","Chương".

+ Mục: tự "Mục"và số máy tự của mục trình bày một mẫu riêng, chủ yếu giữa; số đồ vật tự của mụcdùng chữ số Ả-rập; tên mục (nếu có) trình bày ngay dưới từ "Mục".

+ Điều: từ "Điều",số lắp thêm tự và tên điều (hoặc ngôn từ của điều) trình bày cùng một dòng; số thứtự của điều dùng chữ số Ả-rập, sau số máy tự có dấu chấm (.).

+ Khoản: Số trang bị tựcủa khoản ghi bằng chữ số Ả-rập; sau số vật dụng tự của khoản có dấu chấm (.), tiếpđến tên khoản (nếu có) và nội dung của khoản.

+ Điểm: sản phẩm tự các điểmđược ghi bằng vần âm tiếng Việt theo máy tự a, b, c..., sau chữ cái có dấungoặc solo đóng và câu chữ của điểm.

Nội dung văn bảntrình bày bên dưới tên các loại và trích yếu văn bản văn bản (ô số 6, Phụ lục 1).

1.7.Quyền hạn, chức vụ, chúng ta tên với chữ ký kết của người dân có thẩm quyền

1.7.1. Thể thức

- nghĩa vụ và quyền lợi ký vănbản của mỗi cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng bắt buộc được quy định bởi văn bản.

Đối cùng với văn phiên bản củađại hội đảng (đại hội, đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư bí quyết đạibiểu, ban kiểm phiếu), cung cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, đảng đoàn, ban cán sự đảng, hộiđồng các cấp: Đề cam kết là thay mặt đại diện (ký hiệu là T/M).

Đối cùng với văn bạn dạng củacác phòng ban tham mưu, giúp việc, ban chỉ đạo, đái ban..., các đơn vị đượcthành lập theo ra quyết định của cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp: cung cấp trưởng ký đềký trực tiếp, khi cấp phó ký kết đề ký kết là ký thay (ký hiệu là K/T).

Đối với văn bản đượcban thường vụ cung cấp uỷ hoặc thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp uỷ quyền: Đềký là quá lệnh (ký hiệu là T/L).

- dịch vụ của ngườiký văn bạn dạng là chức vụ đồng ý của người dân có thẩm quyền cam kết văn bản của cung cấp uỷ,cơ quan, tổ chức triển khai đảng.

Ghi đúng chức vụ đượcbầu, bổ nhiệm hoặc phân công của người ký văn bản; không ghi tên cấp uỷ, cơquan, tổ chức triển khai đảng kèm theo công tác của fan ký văn bạn dạng (như phó túng bấn thư tỉnhuỷ, trưởng ban tổ chức, nhà nhiệm uỷ ban kiểm tra…), trừ văn bản của ban chỉđạo, đái ban, hội đồng… (trường thích hợp ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng… không cócon dấu riêng) với văn bạn dạng của liên phòng ban ban hành.

Văn phiên bản của đại hội,đoàn chủ tịch do đoàn chủ tịch phân công fan ký; văn bản của đoàn thư cam kết dotrưởng đoàn thư ký kết ký; văn bạn dạng của ban thẩm tra tư phương pháp đại biểu bởi vì trưởng banthẩm tra tư phương pháp đại biểu ký; văn phiên bản của ban kiểm phiếu do trưởng phòng ban kiểmphiếu ký. Bài toán ký văn bạn dạng của đại hội, đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tratư giải pháp đại biểu với ban kiểm phiếu triển khai theo quy chế đại hội.

Khi thay mặt cấp uỷ,uỷ ban kiểm tra, ban cán sự đảng, đảng đoàn, hội đồng những cấp cam kết văn bản, chỉghi chức vụ fan ký văn phiên bản đối cùng với các bạn hữu là túng bấn thư, phó túng thiếu thư, chủnhiệm, phó nhà nhiệm, công ty tịch, phó công ty tịch; không ghi chức vụ tín đồ ký vănbản là uỷ viên.

- họ tên của fan kývăn bản là họ tên không thiếu thốn của bạn ký văn bản; không ghi học hàm, học tập vị, quânhàm, danh hiệu… trước bọn họ tên của tín đồ ký văn bản.

- Chữ ký thể hiệntrách nhiệm với thẩm quyền của tín đồ ký đối với văn phiên bản của cung cấp uỷ, cơ quan, tổchức đảng; không ký kết nháy, ký tắt vào văn bản ban hành chính thức.

Quyền hạn, chức vụ,họ tên với chữ ký kết của người có thẩm quyền ví dụ như sau:

a) Đối cùng với văn bảncủa đại hội đảng các cấp

- Trường hợp đại hộicó bé dấu riêng.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađại hội, đoàn nhà tịch

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củađoàn thư ký

T/MĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞ
NGĐOÀN (chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 3: Văn phiên bản củaban thẩm tra tư phương pháp đại biểu

T/MBAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂUTRƯỞ
NG BAN (chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 4: Văn bản củaban kiểm phiếu

T/MBAN KIỂM PHIẾUTRƯỞ
NG BAN (chữ ký)Họ với tên

- Trường phù hợp đại hộikhông tất cả con lốt riêng, sau đại hội, chỉ huy văn phòng cung cấp uỷ thừa lệnh banthường vụ cấp uỷ nhiệm kỳ mới xác nhận chữ ký của người đại diện đoàn công ty tịch,trưởng đoàn thư ký, trưởng ban thẩm tra tư biện pháp đại biểu, trưởng phòng ban kiểm phiếuký văn bạn dạng hoặc người chịu trách nhiệm chính.

Ví dụ 1: xác nhận chữký của người đại diện đoàn công ty tịch

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ cùng tênXác nhận chữ ký của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: xác nhận chữký của người đại diện thay mặt đoàn nhà tịch so với biên bạn dạng diễn biến hóa đại hội

T/M ĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞ
NG ĐOÀN (chữ ký) Họ cùng tên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH (chữ ký) Họ với tên

Xácnhận chữ ký kết của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 3: xác thực chữký của bè bạn trưởng đoàn thư ký đối với biên bản luận bàn tại hội trường,biên bản đàm luận tại đoàn

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ với tên

T/M ĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞ
NG ĐOÀN (chữ ký) Họ cùng tên

Xácnhận chữ ký của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ và tên

Riêng nghị quyết đạihội do đồng minh bí thư hoặc phó bí thư cấp cho uỷ (nếu bằng hữu bí thư đã cụ mặtđoàn chủ tịch ký) xác nhận.

Ví dụ:

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ cùng tênXác nhấn chữ ký kết của đồng chí...T/M TỈNH UỶ (hoặc THÀNH UỶ, ĐẢNG UỶ)BÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

b) Đối cùng với văn bảncủa cấp cho uỷ, uỷ ban kiểm tra, đảng đoàn, ban cán sự đảng những cấp

- Văn phiên bản của cấp uỷtừ tw đến cơ sở.

+ Văn bản của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ bao gồm trị, Ban túng thiếu thư.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng của
Ban Chấp hành Trung ương

T/MBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGTỔNG BÍ THƯ(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: Văn bạn dạng của
Bộ bao gồm trị

T/MBỘ CHÍNH TRỊ(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 3: Văn phiên bản của
Ban túng thư

T/MBAN BÍ THƯ(chữ ký)Họ với tên

+ Văn phiên bản của tỉnhuỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tw và ban hay vụ thức giấc uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực ở trong Trung ương.

Ví dụ 1: Văn phiên bản củatỉnh uỷ

T/MTỈNH UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2: Văn phiên bản củaban thường xuyên vụ thức giấc uỷ, thành uỷ, đảng uỷ

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn phiên bản của huyệnuỷ, quận uỷ, đảng uỷ trực ở trong tỉnh uỷ, thành uỷ và ban thường vụ huyện uỷ,quận uỷ, đảng uỷ trực nằm trong tỉnh uỷ, thành uỷ.

Ví dụ 1: Văn bản củahuyện uỷ

T/MHUYỆN UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaban hay vụ thị xã uỷ, quận uỷ, đảng uỷ

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

+ Văn bản của đảng uỷvà ban thường vụ đảng uỷ cơ sở.

Ví dụ 1: Văn phiên bản củađảng uỷ cơ sở

T/MĐẢNG UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: Văn phiên bản củaban hay vụ đảng uỷ cơ sở

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

+ Văn bản của đảng uỷbộ phận trực trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Ví dụ:

T/MĐẢNG UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn bạn dạng của bỏ ra bộ(chi bộ cơ sở, đưa ra bộ trực ở trong đảng uỷ cửa hàng và đưa ra bộ trực trực thuộc đảng uỷ bộphận).

Ví dụ:

T/MCHI BỘBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

+ Riêng những văn bảncủa cung cấp uỷ khoá đương nhiệm trình đại hội đảng các cấp (gồm: báo cáo chính trị,báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, report công tác nhân sự ban chấp hànhnhiệm kỳ mới) do đồng minh bí thư cung cấp uỷ ký.

- Văn phiên bản của uỷ bankiểm tra những cấp.

Ví dụ:

T/MUỶ BAN KIỂM TRACHỦ NHIỆM (hoặc PHÓ CHỦ NHIỆM)(chữ ký)Họ cùng tên

- Văn bản của đảngđoàn các cấp.

Ví dụ:

T/MĐẢNG ĐOÀNBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

- Văn phiên bản của ban cánsự đảng các cấp. Ví dụ:

T/MBAN CÁN SỰ ĐẢNGBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

c) Đối cùng với văn bảncủa các cơ quan liêu tham mưu, giúp câu hỏi cấp uỷ và các đơn vị được lập theo quyếtđịnh của cơ quan, tổ chức triển khai đảng những cấp

- cấp cho trưởng cam kết trựctiếp.

Ví dụ 1: Trưởng banký

TRƯỞ
NGBAN
(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: Quyền (kýhiệu là Q) chánh văn phòng và công sở ký

Q.CHÁNH VĂN PHÒNG(chữ ký)Họ cùng tên

- cung cấp phó cam kết thay.

Ví dụ:

K/TTRƯỞ
NG BAN
PHÓTRƯỞ
NG BAN (chữ ký)Họ với tên

- khi chưa ngã nhiệmcấp trưởng thì cung cấp phó đề ký trực tiếp, không đề ký thay cung cấp trưởng.

Ví dụ: Phó trưởng banphụ trách ký

PHÓTRƯỞ
NG BAN
(chữ ký)Họ và tên

d) Đối với văn bạn dạng uỷquyền, người được uỷ quyền trực tiếp ký, ko uỷ quyền cho tất cả những người khác cam kết thay

Ví dụ 1: lãnh đạo vănphòng được ban thường xuyên vụ cấp cho uỷ uỷ quyền ký

T/LBAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: chỉ đạo vănphòng được thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng uỷ quyền ký

T/LTRƯỞ
NG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)(chữ ký)Họ và tên

đ) Đối cùng với văn bảncủa những ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… các cấp

- Trường thích hợp ban chỉđạo, tiểu ban, hội đồng… tất cả con vết riêng.

Ví dụ 1:

TRƯỞ
NGBAN CHỈ ĐẠO
(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2:

K/TTRƯỞ
NG TIỂU BAN
PHÓ TRƯỞ
NG TIỂU BAN(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 3:

T/MHỘI ĐỒNGCHỦ TỊCH(chữ ký)Họ cùng tên

- Trường hòa hợp ban chỉđạo, đái ban, hội đồng… không tồn tại con vết riêng, phải tất cả quy định thực hiện condấu của ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… quyền hạn ký văn phiên bản và bài toán sử dụngcon dấu của ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng… cần cân xứng với cách thức sử dụngcon dấu của cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, dễ dãi cho việc phát hành và cai quản lývăn bản. Ghi rõ công tác của bạn ký văn bản gắn với việc thực hiện con vệt củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức và phục vụ kiêm nhiệm sinh hoạt ban chỉ đạo, tiểu ban, hộiđồng…

Nếu bạn ký văn bảncủa ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… là túng bấn thư, phó bí thư, uỷ viên ban thườngvụ cung cấp uỷ áp dụng con vết của cung cấp uỷ; nếu như không là túng thư, phó túng thư, uỷ viên banthường vụ cung cấp uỷ, tuy vậy là chỉ huy cơ quan sở tại ban chỉ đạo, đái ban,hội đồng… thực hiện con lốt của phòng ban thường trực; các trường phù hợp khác, sử dụngcon vệt của cơ quan, tổ chức, nơi bạn ký văn bản là lãnh đạo cơ quan, tổchức.

Ví dụ 1: người ký vănbản là túng bấn thư, phó túng bấn thư, uỷ viên ban thường vụ cung cấp uỷ, thực hiện con dấu củacấp uỷ

BÍTHƯ (hoặcPHÓ BÍ THƯ, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ)kiêm
TRƯỞ
NG BAN CHỈ ĐẠO
(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: fan ký vănbản là chỉ đạo cơ quan thường trực ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng… sử dụngcon dấu của cơ sở thường trực

TRƯỞ
NGBAN TỔ CHỨC
kiêm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(chữ ký)Họ với tên

Khi phó trưởng banchỉ đạo, phó trưởng đái ban cam kết văn bản, ko đề ký kết thay trưởng ban chỉ đạo,trưởng đái ban; phó chủ tịch hội đồng ký kết văn bạn dạng không đề ký đại diện thay mặt hộiđồng…

Ví dụ 1:

UỶVIÊN BAN THƯỜNG VỤkiêm
PHÓ TRƯỞ
NG TIỂU BAN
(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2:

TRƯỞ
NGBAN TUYÊN GIÁO
kiêm
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(chữ ký)Họ cùng tên

e) Đối cùng với biên bảnhội nghị cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức đảng những cấp

- Trường thích hợp đượcđóng vệt lên chữ ký của người sở hữu trì hội nghị theo quy định thực hiện con dấucủa cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ với tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (chữ ký) Họ cùng tên

- Trường hợp khôngđược đóng vệt lên chữ ký của người chủ trì hội nghị theo quy định sử dụng condấu của cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng thì chỉ huy văn chống thừa lệnh banthường vụ cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng xác nhận chữ cam kết của ngườichủ trì hội nghị.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ và tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (chữ ký) Họ với tên

Xácnhận chữ ký của đồng chí…T/L BAN THƯỜNG VỤ (hoặc TRƯỞ
NG BAN
…) CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)(chữ ký)Họ với tên

g) Đối với văn bảncủa liên phòng ban ban hành, ghi không hề thiếu chức vụ của tín đồ ký văn phiên bản và thương hiệu cơquan, tổ chức phát hành văn bản.

Ví dụ: Văn phiên bản củaliên ban ngành Văn phòng Tỉnh uỷ và công sở Uỷ ban nhân dân tỉnh

CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (chữ ký) Họ với tên

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH UỶ (chữ ký) Họ với tên

1.7.2. Nghệ thuật trìnhbày

Quyền hạn, chức vụcủa tín đồ ký văn bản trình bày góc phải, dưới nội dung văn bản (ô số 7a, Phụlục 1).

Họ và tên của ngườiký văn bạn dạng trình bày bên dưới chữ cam kết của tín đồ ký văn phiên bản (ô số 7b, Phụ lục 1).

Chữ ký của fan cóthẩm quyền cam kết văn phiên bản trình bày dưới quyền hạn, dùng cho của bạn ký văn bản (ôsố 7c, Phụ lục 1). Không dùng cây viết chì, mực red color hoặc màu sắc nhạt, mực dễ phai đểký văn bản.

Riêng biên bạn dạng hộinghị cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp với văn phiên bản của liên cơ quan ban hànhtrình bày quyền hạn, chức vụ, chúng ta tên cùng chữ ký của người có thẩm quyền ký vănbản cơ quan nhà trì, người phụ trách chính sống phía phải, các cơ quan,người thâm nhập khác trình bày ở phía trái, nếu nhiều cơ quan, người tham giathì trình diễn xuống mẫu dưới.

1.8.Dấu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

1.8.1. Thể thức

Dấu cơ quan, tổ chứcban hành văn bản xác thừa nhận pháp nhân, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức ban hànhvăn bản.

Văn bản phát hành phảiđóng vệt để bảo vệ giá trị pháp lý và hiệu lực thực thi thi hành.

1.8.2. Chuyên môn trìnhbày

Dấu cơ quan, tổ chứcban hành văn bạn dạng trình bày bên dưới quyền hạn, công tác của tín đồ ký văn bạn dạng (ô số8, Phụ lục 1).

Dấu đóng buộc phải rõràng, tức thì ngắn, đúng chiều, phủ lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái. Mựcdấu màu đỏ tươi.

Biên bạn dạng hội nghị cấpuỷ, cơ quan, tổ chức đảng các cấp có từ 2 trang trở lên phải đóng dấu gần kề lai.Dấu cạnh bên lai được đóng vào tầm giữa mép phải của văn bản, phụ lục văn bản,trùm lên một trong những phần các tờ giấy, mỗi khuôn lốt đóng buổi tối đa 5 tờ giấy. Việc đóngdấu giáp lai so với các văn bạn dạng khác, đóng lốt vào phụ lục văn phiên bản do fan kývăn bản quyết định. Dấu đóng vào phụ lục văn bạn dạng tại trang đầu, khóa lên một phầntên của phụ lục.

Việc đóng dấu nổi,dấu ướt, lốt thu nhỏ… bên trên văn bạn dạng thực hiện theo luật của cấp cho uỷ, thủtrưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng.

1.9.Nơi nhấn văn bản

1.9.1. Thể thức

Nơi dìm văn bạn dạng xácđịnh phần đa cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản để báo cáo, để thực hiện, đểgiải quyết, để trao đổi, để biết, nhằm lưu…; khu vực nhận văn bản được khẳng định cụthể trong văn bản.

Văn bạn dạng chỉ nhờ cất hộ mộtsố cơ quan, tổ chức, cá nhân thì ghi tên từng cơ quan, tổ chức, cá thể nhậnvăn bản; văn phiên bản gửi những cơ quan, tổ chức, cá nhân thì ghi chung theo đội cơquan, tổ chức, cá nhân.

Ví dụ:

- các tỉnh uỷ, thànhuỷ,

- Các bạn bè Uỷviên Ban Chấp hành Trung ương,

- Lưu văn phòng và công sở Trungương Đảng.

1.9.2. Nghệ thuật trìnhbày

Nơi nhận văn bảntrình bày góc phải, dưới câu chữ văn bạn dạng (ô số 9a, Phụ lục 1). Trường đoản cú "Nơinhận" trình diễn một mẫu riêng, phần liệt kê những cơ quan, tổ chức, cá nhânnhận văn bạn dạng trình bày bên dưới từ "Nơi nhận".

Đối cùng với tên loại côngvăn, trình bày từ "Kính gửi" cùng tên cơ quan, tổ chức, cá thể trựctiếp nhận giải quyết quá trình cùng cái với từ bỏ "Kính gửi" sống chínhgiữa, top 10 văn phiên bản (ô số 5a, Phụ lục 1). Ở mẫu đầu phần khu vực nhận cuối vănbản bao gồm thêm tự "Như trên".

Đối cùng với tên một số loại tờtrình, trình diễn thêm trường đoản cú "Kính gửi" với tên cơ quan, tổ chức, cá nhântrực tiếp nhận giải quyết các bước cùng dòng với từ "Kính gửi" dướitên nhiều loại và trích yếu câu chữ văn bạn dạng (ô số 9b, Phụ lục 1). Ở dòng đầu phầnnơi nhấn cuối văn phiên bản có thêm trường đoản cú "Như trên".

Sau các từ "Nơinhận", "Kính gửi" bao gồm dấu nhì chấm (:), sau mỗi cơ quan, tổ chức,cá nhân hoặc đội cơ quan, tổ chức, cá thể nhận văn bạn dạng có lốt phẩy (,), kếtthúc khu vực nhận văn bạn dạng có vệt chấm (.).

2.Các yếu tố thể thức vấp ngã sung

Ngoài những thành phầnthể thức bắt buộc, tuỳ nội dung và tính chất từng văn phiên bản cụ thể, fan ký vănbản quyết định bổ sung cập nhật các thành phần thể thức sau đây:

2.1.Dấu chỉ cường độ mật, cường độ khẩn

- lốt chỉ mức độ mậtgồm: Mật, về tối mật, hay mật. Việc khẳng định mức độ mật tiến hành theo quy địnhcủa lao lý về đảm bảo bí mật công ty nước và pháp luật của cung cấp uỷ, cơ quan, tổchức đảng. Nhỏ dấu chỉ mức độ mật được khắc theo hướng dẫn của bộ Công an. Mựcdấu màu đỏ tươi. Lốt chỉ mức độ mật trình bày dưới số và ký kết hiệu văn bạn dạng (ô số10a, Phụ lục 1).

- vệt chỉ cường độ khẩngồm: Khẩn, thượng khẩn, hoả tốc. Tuỳ nút độ yêu cầu chuyển nhanh văn bản để xácđịnh độ khẩn. Mực dấu màu đỏ tươi. Vệt chỉ cường độ khẩn trình diễn dưới dấu chỉmức độ mật (ô số 10b, Phụ lục 1).

2.2.Chỉ dẫn phạm vi lưu giữ hành, dự thảo văn bản

- Đối với phần nhiều vănbản gồm phạm vi, đối tượng người dùng phổ biến, sử dụng hạn chế, ghi chỉ dẫn phạm vi lưuhành như: tư liệu thu hồi; hoàn thành hội nghị trả lại; Xem chấm dứt trả lại; giữ hànhnội bộ; tư liệu hội nghị; Không phổ cập trên những phương tiện tin tức đạichúng...

Các hướng dẫn về phạmvi lưu hành trình diễn trang đầu, góc phải, bí quyết mép trên trang giấy 10 mm (ô số11a, Phụ lục 1). Riêng hướng dẫn "Không phổ cập trên các phương tiện thôngtin đại chúng" trình bày chính giữa, phía dưới quyền hạn, chức vụ, chúng ta tênvà chữ ký của người dân có thẩm quyền.

- Đối cùng với văn bản dựthảo nhiều lần, sử dụng hướng dẫn lần dự thảo. Chỉ dẫn về dự thảo văn bạn dạng trìnhbày dưới số và cam kết hiệu văn bạn dạng (ô số 11b, Phụ lục 1).

2.3.Ký hiệu tín đồ đánh máy cùng số lượng bạn dạng phát hành

Đối với hồ hết văn bảncần thống trị chặt chẽ về số lượng phiên bản phát hành, ghi cam kết hiệu bạn đánh trang bị vàsố lượng phiên bản phát hành.

Ký hiệu bạn đánhmáy và số lượng bạn dạng phát hành trình diễn cuối khu vực lưu văn bạn dạng (ô số 12, Phụ lục1).

2.4.Thông tin liên hệ của cơ quan phát hành văn bản

Nếu đề nghị thiết, trongcác văn bản, sách vở và giấy tờ hành chính của cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng những cấp ghithêm địa chỉ cửa hàng cơ quan, tổ chức, địa chỉ cửa hàng thư năng lượng điện tử (email), số năng lượng điện thoại, sốfax, địa chỉ cửa hàng trang tin tức điện tử (website).

Thông tin contact củacơ quan phát hành văn bản trình bày trang cuối cùng của văn bản, dưới một đườngkẻ đường nét liền kéo dãn dài hết chiều ngang của vùng trình diễn văn phiên bản (ô số 13, Phụlục 1).

3.Bản sao và những thành phần thể thức phiên bản sao

3.1.Các loại bản sao

Có 3 loại bạn dạng sao:

- bản sao y bảnchính: Là phiên bản sao nguyên văn từ phiên bản chính vì chưng cơ quan phát hành bản chính nhânsao và phát hành.

- bản sao lục: Là bảnsao lại toàn văn văn bản của cơ sở khác bởi vì cơ quan dìm văn bạn dạng được phépnhân sao và phát hành.

- bản trích sao: Làbản sao lại 1 phần nội dung từ bạn dạng chính vì chưng cơ quan ban hành bản thiết yếu hoặccơ quan tàng trữ đang quản lí lý bản chính thực hiện.

3.2.Các hình thức sao

- Sao thông thường:Là bề ngoài sao bằng cách trình bày lại văn bản văn bạn dạng cần sao.

- Sao photocopy: Làhình thức sao bằng phương pháp chụp lại văn bạn dạng bằng vật dụng photocopy, sản phẩm công nghệ fax hoặc cácthiết bị chụp hình ảnh khác.

3.3.Thể thức cùng kỹ thuật trình bày các nhân tố thể thức phiên bản sao

- Để bảo đảm giá trịpháp lý và hiệu lực hiện hành thi hành, những loại bạn dạng sao phải có đủ các nguyên tố thểthức bản sao. Các thành phần thể thức bản sao trình bày cuối văn bản cần sao,ngăn phương pháp với văn bạn dạng cần sao bởi một đường kẻ đường nét liền, gồm độ lâu năm hết chiềungang của vùng trình bày văn bản.

Vận dụng thể thức vàkỹ thuật trình diễn các thành phần yêu cầu để trình diễn các nguyên tố thể thứcbản sao tương ứng, đồng thời chú ý một số điểm như sau:

+ Tên cơ quan sao vănbản khẳng định cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng sao văn bản.

Tên phòng ban sao vănbản trình diễn góc trái, chiếc đầu, ngay bên dưới đường phân làn với văn bản vănbản bắt buộc sao (ô số 14, Phụ lục 2).

+ Số và cam kết hiệu bảnsao: Số bạn dạng sao ghi thường xuyên từ số 01 trong một nhiệm kỳ cấp cho uỷ; ký kết hiệu bảnsao ghi phổ biến chữ viết tắt là "BS".

Số và cam kết hiệu phiên bản saotrình bày phẳng phiu dưới tên ban ngành sao văn phiên bản (ô số 15, Phụ lục 2).

+ chỉ dẫn loại bảnsao hỗ trợ cho việc làm chủ và sử dụng phiên bản sao. Tuỳ trực thuộc vào loại bản sao nhằm ghichỉ dẫn loại bản sao là: Sao y phiên bản chính, sao lục, hoặc trích sao.

Chỉ dẫn loại bản saotrình bày góc phải, mẫu dầu, ngang với tên cơ quan sao văn bản (ô số 16, Phụlục 2).

+ Địa danh cùng ngày,tháng, năm sao văn bạn dạng trình bày dưới hướng dẫn loại phiên bản sao (ô số 17, Phụ lục2).

+ Chức vụ, chữ ký, họtên của tín đồ ký sao trình diễn dưới địa điểm và ngày, tháng, năm sao văn bản (ôsố 18a, 18b, 18c, Phụ lục 2).

+ Dấu phòng ban saotrình bày dưới chức vụ người ký sao (ô số 19, Phụ lục 2).

+ khu vực nhận phiên bản saotrình bày bên dưới số và ký kết hiệu bản sao (ô số 20, Phụ lục 2).

- Đối với văn bạn dạng saolục nhiều lần chỉ trình bày một lần thể thức sao lục. Trường đúng theo văn bạn dạng cầnsao không còn trang thì trình diễn các nhân tố thể thức bản sao vào trang mới vàđánh số trang tiếp sau số trang của văn bản cần sao, giữa trang cuối văn bảncần sao với trang trình bày các yếu tắc thể thức bạn dạng sao đóng góp dấu ngay cạnh lai.

- Đối với bạn dạng saobằng hiệ tượng photocopy

+ nếu photocopy vănbản đề xuất sao với có trình bày các nguyên tố thể thức phiên bản sao thì bản sao kia cógiá trị pháp luật như bạn dạng chính.

+ nếu photocopy vănbản yêu cầu sao tuy thế không trình bày các nhân tố thể thức bản sao thì phiên bản saođó chỉ có giá trị thông tin, tham khảo.

4.Phông chữ, khổ giấy, định lề trang văn bản, số trang cùng phụ lục

4.1.Phông chữ

Phông chữ trình bàytrên văn bản của Đảng là bộ mã các ký từ bỏ chữ Việt theo Tiêu chuẩn chỉnh TCVN6909:2001 (mẫu trình bày các nguyên tố thể thức văn bạn dạng và bản sao văn phiên bản tại
Phụ lục 3).

4.2.Khổ giấy

Văn bạn dạng của Đảngtrình bày trên khổ giấy A4 (210 milimet x 297 mm). Những loại văn bản, sách vở và giấy tờ hànhchính trình bày trên mẫu giấy A4 hoặc A5 (148 milimet x 210 mm) hoặc sử dụng mẫu insẵn.

4.3.Định lề trang văn bản

- Văn bản của Đảngtrình bày theo theo hướng dọc của trang giấy (định hướng bạn dạng in theo chiều dọc),vùng trình bày như sau:

+ Lề trên: biện pháp méptrên trang giấy 20 mm.

+ Lề dưới: phương pháp mépdưới trang giấy đôi mươi mm.

+ Lề trái: cách méptrái trang giấy 30 mm.

+ Lề phải: giải pháp mépphải trang giấy 15 mm.

Trường phù hợp văn bản inhai mặt, mặt sau vùng trình bày như sau:

+ Lề trên: phương pháp méptrên trang giấy trăng tròn mm.

+ Lề dưới: giải pháp mépdưới trang giấy đôi mươi mm.

+ Lề trái: cách méptrái trang giấy 15 mm.

+ Lề phải: biện pháp mépphải trang giấy 30 mm.

- Trường hợp nội dungvăn phiên bản có các bảng biểu thì hoàn toàn có thể trình bày theo hướng ngang của trang giấy(định hướng bản in theo chiều ngang). địa thế căn cứ vùng trình diễn văn bạn dạng theo chiềudọc để trình bày văn bản theo chiều ngang mang đến phù hợp.

4.4.Số trang văn bản

Văn phiên bản có hai trangtrở lên yêu cầu ghi số trang bằng văn bản số Ả-rập.

Số trang trình bàytại điểm giữa, phương pháp mép trên trang giấy 10 mm và cách đều hai mép phải, tráicủa phần bao gồm chữ; không đặt số trang đối với trang đồ vật nhất.

4.5.Phụ lục văn bản

Trường thích hợp văn bạn dạng cóphụ lục kèm theo bắt buộc có hướng dẫn về phụ lục. Phụ lục văn bản phải tất cả tiêu đề;văn bản có từ nhì phụ lục trở lên yêu cầu ghi số sản phẩm tự phụ lục bằng văn bản số Ả-rập.

Phụ lục văn bạn dạng trìnhbày trang giấy riêng; trường đoản cú "Phụ lục" và số thứ tự của phụ lục trình bàythành một cái riêng, chính giữa văn bản. Tiêu đề của phụ lục trình bày dưới từ"Phụ lục" cùng số vật dụng tự của phụ lục.

III- TỔ CHỨC THỰCHIỆN

2. Các cung cấp uỷ, thủtrưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng gồm trách nhiệm thực hiện Hướng dẫn này.

Cơ quan tiền Uỷ ban Kiểmtra Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an tw và Đảng uỷ Ngoàinước rõ ràng hoá một số điểm trong chỉ dẫn này cho cân xứng với đặc điểm tổchức và hoạt động vui chơi của cơ quan liêu uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng vào quân đội,công an và ở nước ngoài.

3. Giao Cục tàng trữ Vănphòng tw Đảng phía dẫn, kiểm tra, quan sát và theo dõi việc thực hiện Hướng dẫnnày; khuyến nghị sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa khi nên thiết.

Nơi nhận: - các tỉnh uỷ, thành uỷ, - những ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng trực ở trong Trung ương, - Báo, tạp chí, đơn vị xuất bản trực thuộc Trung ương, - Cục tàng trữ Văn phòng tw Đảng, - lưu Văn phòng tw Đảng.

Xem thêm: Chuyến du hành không gian 2001: a space odyssey 1968, chuyến du hành không gian

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Bùi Văn Thạch

PHỤ LỤC 1

*

Ghi chú:

1. Tiêu đề "Đảng cộng sản Việt Nam";

2. Tên cơ quan ban hành văn bản;

3. Số và ký hiệu văn bản;

4. Địa danh cùng ngày, tháng, năm ban hành văn bản;

5a. Tên một số loại văn bản và trích yếu câu chữ văn bản;

5b. Trích yếu ngôn từ công văn;

6. Nội dung văn phiên bản (có thể những trang);

7a, 7b, 7c. Quyền hạn, chức vụ, chúng ta tên với chữ ký kết của người dân có thẩm quyền;

8. Lốt cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

9a, 9b. Chỗ nhận văn bản;

10a, 10b. Vệt chỉ mức độ mật, cường độ khẩn;

11a. Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành,

11b. Chỉ dẫn về dự thảo văn bản;

12. Cam kết hiệu tín đồ đánh máy và số lượng phiên bản phát hành;

13. Thông tin tương tác của cơ quan phát hành văn bản.

PHỤ LỤC 2

*

home reviews chung tin tức - Sự khiếu nại cách tân hành chính nghành chuyên môn Cải cách hành chính - Văn thư lưu lại trữ Công chức, viên chức văn phòng và công sở Tổ chức, biên chế Xây dựng tổ chức chính quyền thanh tra giữ trữ lịch sử Tín ngưỡng - Tôn giáo Thi đua - khen thưởng
Trang chủ Văn bản mới Văn phiên bản của TW

Tin mới nhất


*

Bộ sản phẩm công nghệ tổ chức
Văn bạn dạng mới
Kết quả đánh giá, xếp loại
Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Văn bản, Quy chế, lao lý của tỉnh
Văn phiên bản lấy chủ kiến tham gia
Chuyển thay đổi số
- - - link web site - - -Cổng tin tức điện tử thức giấc Hưng Yên
Công ty điện lực Hưng Yên
Trang tin tức Bộ Nội vụ
Văn chống Đoàn ĐBQH cùng HĐND tỉnh
Ca khúc sáng sủa mãi lòng ta bạn cán bộ tổ chức
Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Sở Tài chính
Sở planer và Đầu tư
Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo
Sở nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn
Sở văn hóa Thể thao với Du lịch
Sở Công thương
Sở giao thông - Vận tải
Sở công nghệ và Công nghệ
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên