*

*
Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC


Hiện nay một trong các loại văn bản hành chính thông dụng được sử dụng phổ biến nhất phải kể đến thông báo. Đây là một trong những phương thức đem lại thông tin đến cho các chủ thể. Vậy Mẫu thông báo bằng tiếng Anh là như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Viết thông báo bằng tiếng anh

*
Mẫu thông báo bằng tiếng Anh

1. Thông báo là gì?

Thông báo là một biểu mẫu được sử dụng thường xuyên trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khi cần thông báo về một vấn đề, một nội dung nào đó tới một cá nhân trong đơn vị hay toàn bộ các thành viên trong đơn vị đó. Mẫu thông báo phải được soạn thảo theo đúng quy tắc của một văn bản hành chính, cách trình bày rõ ràng, bố cục hợp lý thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của đơn vị đó.

Mẫu thông báo chung là một văn bản thông báo về một việc cụ thể, gửi đến cá nhân hay một tổ chức nào đó. Nội dung của một mẫu thông báo sẽ căn cứ vào nơi được thông báo hoặc gửi tới hoặc các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần). Qua đó, Dương Gia muốn gửi đến các bạn mẫu thông báo chung mới nhất cũng như hướng dẫn cách viết mẫu thông báo chuẩn nhất có thể áp dụng trong nhiều trường hợp.

2. Văn bản thông báo là gì? 

Văn bản thông báo là thông báo được thể hiện dưới dạng văn bản. Thông báo có thể được thể hiện dưới lời nói, văn bản. Văn bản thông báo là một dạng thể hiện của thông báo. Văn bản thông báo cần được thể hiện chi tiết, dễ hiểu, khoa học để người tiếp nhận thông tin thông báo được chính xác.

3. Các loại thông báo?

 Có thể kể đến một số loại thông báo điển hình như sau:

– Thông báo truyền đạt chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị của cấp trên cần

Đối với loại thông báo này cần phải đạt được nội dung như: tóm tắt lại nội dung cơ bản của chủ trương, chính sách, chỉ thị…; yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện và nhắc lại tên văn bản cần truyền đạt hoặc mục đích, chủ trương cần truyền đạt;

– Thông báo về kết quả các hội nghị, cuộc họp

Đối với loại thông báo này cần nêu được các thông tin về thời gian, địa điểm; tóm tắt được nội dung của hội nghị, cuộc họp; tóm tắt các quyết định, nghị quyết của cuộc họp nếu có; nhắc lại và nhấn mạnh thông tin đã thông báo

– Thông báo về sự thay đổi trong hoạt động của bộ máy quản lý, lãnh đạo; thay đổi cơ quan chủ quản; thay đổi phạm vi hoạt động; địa giới hành chính…

– Thông báo về nhiệm vụ được giao

Đối với loại thông báo này cần ghi ngắn gọn những nội dung cần triển, thực hiện. Còn nếu thông báo về thông tin hoạt động thì nêu rõ nội dung hoạt động quản lý, lý do tiến hành và thời gian tiến hành hoạt động đó.

4. Nội dung thông báo thường là gì?

Thông báo là một văn bản thông tin về các hoạt động của cơ quan, tổ chức như một hoặc nhiều vấn đề trong hoạt động của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; trong một số hoạt động đang thực hiện hoặc dự kiến xảy ra; kế hoạch mới, đề xuất mới lên cấp trên hoặc kế hoạch điều động nhân sự…

Thông báo thường có những nội dung chính sau:

– Thông báo về một sự kiện, một tin tức

Khi có sự kiện, tin tức xảy ra để đưa đến thông tin nhanh nhất đến các chủ thể nhất định sẽ ra văn bản thông báo.

Ví dụ trong một kỳ thi khi có kết qả sẽ ra thông báo kết quả của kỳ thi, hoặc trong cuộc họp sẽ ra thông báo về kết quả của một cuộc họp; Một sự kiện có thể kể đến như thông báo đăng ký tham gia sinh viên tình nguyện

– Thông báo về các quan hệ trong hoạt động của bộ máy quản lý và lãnh đạo

Ví dụ như thông báo thay đổi cơ quan chủ quản, thông báo về việc bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo của cơ quan, tổ chức

Từ mục đích sử dụng của văn bản thông báo như trên, có thể nhận thấy những điểm tương đồng về vai trò sử dụng giữa thông báo với một số văn bản khác. Khi soạn thảo văn bản hành chính thông dụng để hỗ trợ cho hoạt động quản lý, người soạn thảo cần có những kỹ năng phân biệt

5. Cách viết thông báo như thế nào?

Cách viết thông báo sẽ được thực hiện như sau:

Xây dựng bố cục thông báo:

Thông báo để đúng quy định pháp luật về hình thức, nội dung đầy đủ, chính xác cần lưu ý đến các yếu tố:

Thông báo cần có Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Trên thông báo cần thể hiện rõ địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.

– Nội dung thông báo từ cơ quan thông báo.

– Tiêu đề thông báo cần tóm tắt được nội dung trong thông báo

– Thể hiện chi tiết vấn đề cần thông báo trong nội dung thông báo.

– Cuối thông báo cần có chữ Ký đóng dấu cơ quan.

– Xác định rõ nơi nhận thông báo

Cách viết nội dung thông báo:

– Để bố cục thông báo được rõ ràng, người soạn thông báo nên chia nội dung thông báo thành từng ý cho vấn đề khác nhau.

– Ví dụ: Với các thông báo liên quan đến lĩnh vực giáo dục, thông báo cho các thí sinh trúng tuyển biết để tập trung dự khóa học đúng thời gian, địa điểm. Ngoài ra phần kết thúc không yêu cầu lời lẽ xã giao kiểu công văn hoặc xác định trách nhiệm thi hành như văn bản pháp quy.

– Lưu ý phần đại diện ký thông báo: Trong phần cuối cùng của thông báo sẽ không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên như: phòng giáo vụ, đào tạo ở các trường, văn phòng hay phòng tổ chức, phòng hành chính… ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

6. Mẫu thông báo bằng tiếng Anh

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Agency, Enterprise name

Số: /……-……

V/v……………..

No.:…./…./……

V.v…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

……, ngày… tháng… năm…

….. dated …….. month ……. years ………

ANNOUNCEMENT

About …..

Kính gửi/To:

Base ……….

Based on ........

Suggestions …….;

– …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:Recipient:

– Như trên;

As above;

– …………..;

– Lưu: VT,………

Archives: VT/…

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Authority, position of signatory

Họ và tên

Full name

Trên đây là nội dung giới thiệu của chúng tôi về Mẫu thông báo bằng tiếng Anh cũng như các vấn đề pháp lý khác có liên quan trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ cùng bạn tìm hiểu các mẫu thông báo tiếng Anh thông dụng nhất. Cùng theo dõi nhé!


Trong quá trình làm việc, việc đưa ra các thông báo là hết sức thường gặp. Nếu bạn làm việc trong môi trường liên quan đến quốc tế, việc nắm được các mẫu thông báo tiếng Anh là vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ cùng bạn tìm hiểu các mẫu thông báo tiếng Anh thông dụng. Hãy theo dõi nhé!


Thông Báo Tiếng Anh Là Gì

*
Thông Báo Tiếng Anh Là Gì
Thông báo là một văn bản được sử dụng để truyền tải một nội dung nào đó đến các cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức để họ được biết và thực hiện.Văn bản thông báo thường được sử dụng khi cần truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết để được thực hiện hay tham gia.Thông báo bằng tiếng Anh vẫn mang các đặc điểm và tuân thủ các yêu cầu của 1 thông báo thông thường tuy nhiên được thể hiện bằng tiếng Anh. Lưu ý: ngôn ngữ trong thông báo nên rõ ràng, dễ hiểu, tránh dùng các từ phức tạp, học thuật hoặc gây tranh cãi. Khi nào cần làm bản thông báo:

Khi cấp trên cần truyền tải một vấn đề nào đó thường là một vấn đề quan trọng xuống cấp thấp hơn hoặc là muốn cho nhiều người được biết.Khi cơ quan muốn thông báo lịch nghỉ lễ, tết hoặc là tham gia chương trình do đơn vị đó tổ chức cho những người liên quan nắm được thông tin.

Nội Dung Trong Thông Báo Tiếng Anh

Nội Dung Trong Thông Báo Tiếng Anh

Trong thông báo thường bao gồm các yếu tố sau:

Quốc hiệu và tiêu ngữ.Địa điểm và ngày tháng năm ra thông báo.Tên cơ quan thông báo.Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.Nội dung thông báo. Trình bày căn cứ đưa ra thông báo và nội dung. Nêu ra các căn cứ để đưa ra thông báo này như căn cứ vào lịch nghỉ tết của nhà nước hay căn cứ vào quyết định của Ban giám đốc công ty, căn cứ vào nhu cầu khả năng của doanh nghiệp, hay căn cứ vào văn bản pháp luật nào đó cần ra thông báo để mọi người tiếp thu và thực hiện tránh làm trái quy định của pháp luật… Tuy nhiên, nội dung cần trình bày ngắn gọn, đúng trọng tâm để người đọc dễ dàng nắm được những thông tin quan trọng cần biết;Ký đóng dấu cơ quan.Nơi nhận.

3 Mẫu Thông Báo Tiếng Anh Thường Gặp

3 Mẫu Thông Báo Tiếng Anh Thường Gặp

Dưới đây là các mẫu thông báo thường được sử dụng

Mẫu số 1: Thông báo nghỉ Quốc khánh Việt Nam 2/9

Vietnam’s National Day Closing Announcement

Vietnam’s National Day – 2/9 is coming,…………….. would like to inform you about the schedule of Vietnam’s National Day 20….. as following:

….…………. will be closed to observe National Day 20…… from….. to……..

Business operation will resume as normal on…..

Many thanks for your kind attention and being appreciative with this situation. On this occasion, we would like to thank you for your support and cooperation in the year 20….. and look forward to receiving your continuing assistance in 20……


Rất cám ơn sự quan tâm của bạn. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý vị trong năm 20… .. và rất mong nhận được sự giúp đỡ tiếp tục của Quý vị trong năm 20 ……

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúc bạn và gia đình một kỳ nghỉ lễ nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng,

Mẫu số 2: Thông báo nghỉ Đại lễ 30/4 và Quốc Tế Lao động 1/5

Dear Valued Partners and Clients,

For your convenience, ……(company’s name)………..would like to announce our Day of Southern Liberation for National Reunification Holiday and International Workers’ Day 20…… as follows:

……(company’s name)……….. will be closed to observe Day of Southern Liberation for National Reunification from ……………. to ………………

Business operation will resume as normal on …………………

We look forward to working with you in the future and contributing to your success.

From all of us ……(company’s name)……….., we wish you and your family a joyful and prosperous holiday.

Happy Day of Southern Liberation for National Reunification 20……

Dịch:

Kính gửi Quý đối tác và Khách hàng,

Để các bạn tiện theo dõi, …… (tên công ty) ……… .. xin trân trọng thông báo Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và và Quốc tế Lao động 20…… như sau:

…… (tên công ty) ……… .. sẽ nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước từ ngày ……………. đến ………………

Hoạt động kinh doanh sẽ trở lại bình thường vào ngày …………………

Chúng tôi mong muốn được làm việc với bạn trong tương lai và góp phần vào thành công của bạn.

Từ toàn thể …… (tên công ty) ……… .., xin kính chúc quý khách hàng và gia đình một kỳ nghỉ lễ an khang, thịnh vượng.

Mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 20……

Mẫu số 3: Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán

Tet Holiday Closing Announcement

Tet Holiday or Vietnamese Lunar New Year is coming,……(company’s name)….. would like to inform you about the schedule of New Year Holiday 20….. as following:….…………. will be closed to observe Tet Holidays 20…… from Friday, January 27th 20….. to Tuesday, January 31st 20……

Business operation will resume as normal on Wednesday, February 1st, 20…..

Many thanks for your kind attention and being appreciative with this situation. On this occasion, we would like to thank you for your support and cooperation in the year 20….. and look forward to receiving your continuing assistance in 20……

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Wish you and your family a healthy, happy and successful new year.

Happy Tet 20……

Dịch:

Thông báo kết thúc kỳ nghỉ Tết

Tết Nguyên Đán của Việt Nam sắp đến, …… (tên công ty)… .. xin trân trọng thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 20… .. như sau:

…. …………. sẽ đóng cửa để nghỉ Tết Nguyên Đán 20 …… từ Thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng 20… .. đến Thứ Ba ngày 31 tháng Giêng 20 …… ..

Hoạt động kinh doanh sẽ hoạt động bình thường trở lại vào Thứ Tư, ngày 1 tháng Hai, 20… ..

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến nội dung này.

Xem thêm: Thứ 7 Ngân Hàng Nào Làm Việc, Ngân Hàng Nào Giao Dịch Vào Thứ 7 Và Chủ Nhật

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách trong năm 20… .. và rất mong nhận được sự hỗ trợ tiếp tục của Quý khách trong 20 ……

Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Mừng Tết 20 ……

Lời Kết

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong các mẫu thông báo tiếng Anh thường gặp. Hãy theo dõi các bài chia sẻ tiếp theo của KISS English để đón nhận nhiều kiến thức thú vị khác bạn nhé! Chúc bạn thành công!