Có những khẩu ca dối gây tổn thương, có những khẩu ca dối vô sợ hãi nhưng cũng có những lời nói dối trở thành béo tốt và lấn sân vào lịch sử, như mẩu truyện của ‘Cuộc sinh sống tươi đẹp’.

Bạn đang xem: Xem phim cuộc sống tươi đẹp


Gc
POYY6F7Yra
Bz0VNg" alt="*">